Powiaty z najgorszą pogodą w 2023 roku. Na czele tarnowski…

  • W 2023 roku do szkód pogodowych najczęściej dochodzi w powiatach tarnowskim, nowosądeckim i łódzkim – wynika z analizy zakładu ubezpieczeń Compensa.
  • Dane ubezpieczyciela wskazują również, że w porównaniu z wyjątkowo szkodowym latami 2021-2022 pogoda jest w tym roku łaskawsza.
  • Szkody katastroficzne powstają przede wszystkim wskutek wynikających z żywiołów zalań oraz huraganów – te zjawiska odpowiadają aż za 65% zdarzeń.
  • W skrajnych przypadkach wartość spowodowanych przez naturę zniszczeń liczy się w setkach tysięcy złotych.

Spadła liczba szkód katastroficznych, czyli zniszczeń powstałych w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi. Tak wynika z analizy towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa, którego analitycy podsumowali kilkanaście tysięcy zgłoszeń otrzymanych od klientów w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku.

To dobra wiadomość, że szkód jest w tym roku wyraźnie mniej – to 45% spadku w porównaniu z 2022 rokiem. Trzeba jednak wiedzieć, że w latach 2021-2022 liczba szkód pogodowych była wyjątkowo duża. Poza tym to w dalszym ciągu aż kilkanaście tysięcy spraw, które prowadziliśmy od stycznia do września tego roku, a wiele z nich dotyczyło poważnych zniszczeń o wartości dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Warto mieć tego świadomość i  pamiętać, że losowość takich zdarzeń jak wichury lub burze wymaga od właścicieli domów, mieszkań czy aut stałej przezorności – komentuje Monika Lis-Stawińska, odpowiedzialna za obszar likwidacji szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Wśród najczęstszych przyczyn szkód katastroficznych znajdują się zalania wywołane siłami natury (36% szkód), huragany (29%), gradobicia oraz uderzenia piorunów (po 12%). Do zniszczeń często dochodzi też m.in. wskutek nawalnych deszczów czy opadów śniegu.

Gdzie pogoda jest w tym roku najgorsza?

Z danych ubezpieczyciela wynika, że zdecydowanie najmniejsze szczęście do pogody mają w tym roku mieszkańcy powiatu tarnowskiego, którzy zgłosili aż 558 szkód katastroficznych – do aż 66% z nich doszło 29 sierpnia wskutek potężnej wichury i gradobicia. Drugi w zestawieniu z niemal dwukrotnie mniejszą liczbą szkód jest powiat nowosądecki (292), a trzeci również zlokalizowany w południowej części kraju powiat żywiecki (251). Wysoko w statystykach szkodowości znajdują się duże miasta na prawach powiatów – m.in. Warszawa, Łódź, Wrocław i Poznań.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki za kilka ostatnich lat – okres od 2020 do 2023 roku – i spojrzymy na poziom wojewódzki, zauważymy, że pogoda najbardziej dawała się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego (14% zgłoszeń), mazowieckiego (11%), dolnośląskiego i małopolskiego (po 10%). Najmniej szkód – po ok. 3% – odnotowaliśmy natomiast w woj. świętokrzyskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim – dodaje Monika Lis-Stawińska z Compensy.

Szkody katastroficzne w powiatach w I-III kw. 2023 roku
PowiatLiczba szkód
tarnowski558
nowosądecki292
żywiecki251
Warszawa*245
Łódź*238
Wrocław*227
Poznań*220
cieszyński204
Kraków*194
poznański167
* Miasta na prawach powiatu

Ponad 500 tys. zł odszkodowania po wichurze w Warszawie…

Skala zniszczeń jest bardzo różna. Do likwidacji części szkód wystarczy kilkaset złotych, ale wiele wywołanych fatalną pogodą zdarzeń oznacza straty liczone w tysiącach złotych. Compensa podaje, że najwyższe wypłacone w tym roku odszkodowanie po szkodzie katastroficznej wyniosło 504 tys. zł – na tyle oszacowano straty powstałe w jednym domów po wichurze, która 23 czerwca przeszła nad Warszawą. Z kolei gwałtowne burze i nawałnice, które 18 sierpnia zrywały dachy i łamały drzewa, naraziły mieszkańca powiatu lublinieckiego w woj. śląskim na ponad 388 tys. zł strat – tyle otrzymał w ramach odszkodowania. Niewiele mniej, bo 321 tys. zł wyniosła wypłata po gwałtownym załamaniu pogody, które 22 maja uszkodziło dom poszkodowanego z powiatu grodziskiego w woj. mazowieckim.

Jakie ubezpieczenie przyda się po szkodzie?

Ubezpieczenie w podstawowym zakresie polega na ochronie domu lub mieszkania wraz z jego stałymi elementami – takimi jak drzwi, okna, ściany czy dach – na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych. W tej kategorii mieszczą się opisane powyżej szkody katastroficzne. Polisę można rozszerzyć o tzw. ruchomości domowe, czyli wyposażenie budynku lub lokalu (m.in. meble, sprzęt elektroniczny, elementy przyległe do domu – np. rośliny w ogrodzie, budynki gospodarcze, garaż, piwnicę czy panele fotowoltaiczne). Wszystkie te elementy należy ubezpieczyć na kwotę zgodną z ich wartością.

Przed zakupem ochrony właściciel mienia musi samodzielnie określić sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników swojego majątku. Sumy nie powinny być zbyt niskie, żeby odszkodowanie pozwoliło na pokrycie nawet dużych strat. Nie mogę być też za wysokie, bo ubezpieczyciel wypłaca wartość zgodnie z faktyczną wartością szkody. Ogólna zasada jest taka: suma ubezpieczenia odpowiada potencjalnie najwyższemu odszkodowaniu i powinno wystarczyć do przywrócenia stanu mienia sprzed szkody. W najczarniejszym scenariuszu oznacza to odbudowę domu lub zakup nowego mieszkania z pełnym wyposażeniem – podsumowuje Monika Lis-Stawińska.