AxFina kupiła E-Kancelarię

  • AxFina Holding nabyła 100% udziałów w E-Kancelarii. AxFina to inwestor branżowy z międzynarodowym know-how i rozwiązaniami windykacyjnymi z innych rynków.
  • Spółka uruchamia w Polsce narzędzia do samodzielnej obsługi zadłużenia, które sprawdziły się w innych krajach.
  • Nowa strategia zakłada konsolidację krajowego rynku i sprowadzenie do Polski inwestorów chcących nabywać portfele wierzytelności.

Transakcja została sfinalizowana pod koniec listopada 2023 roku. E -Kancelaria dołącza do dużego gracza. AxFina to fintech, w którym udziały ma Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Świadczy kompleksowe usługi windykacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, a teraz zwiększa swoje zaangażowanie w Polsce.

– Polska jest największym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, a tym samym głównym dla AxFina. Dzięki przejęciu E-Kancelarii zamierzamy jeszcze bardziej wzmocnić swój zasięg rynkowy i efektywność operacyjną. Ostatecznym celem jest stworzenie wiodącego polskiego podmiotu obsługującego aktywa i pożyczki, napędzanego technologią, stając się preferowanym partnerem dla polskich instytucji finansowych, korporacji i inwestorów portfelowych – mówi Johannes Wolfslehner, CEO AxFina.

E-Kancelaria planuje zakończyć 2023 rok z ponad 10 mln zł EBITDA, mając zdywersyfikowane źródła przychodów z obsługi ok. 50 dużych klientów, pakietów własnych i obsługi klienta. Strategia po przejęciu opiera się na trzech filarach: cyfryzacji/digitalizacji, samodzielnej obsłudze klienta i konsolidacji oraz pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów w polskie portfele dłużników. E-Kancelaria świadczy również pomoc kredytobiorcom we frankach szwajcarskich, a dzięki partnerowi takiemu jak AxFina będzie w stanie wprowadzić na rynek nowe rozwiązania zarówno w zakresie wynagrodzenia dla pośredników, jak i oferty produktowej dla klientów.

E-Kancelaria zawsze koncentrowała się na technologii, a AxFina posiada wiele nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiają unikalne na polskim rynku podejście do windykacji cyfrowej. Do tej pory E-Kancelaria była finansowana kapitałem własnym i kapitałem dłużnym jednego z polskich funduszy. Dołączenie do rodziny AxFina daje szersze możliwości pozyskania kapitału w dużej międzynarodowej grupie, a tym samym zwiększa skalę działania. Chciałbym dodać, że E-Kancelaria swój sukces zawdzięcza przede wszystkim ludziom. Zespół liczy obecnie 80 osób, w tym wiele pracujących nieprzerwanie od 2017 roku. Po zmianie planujemy kontynuować pro pracownicze nastawienie i zwiększać zatrudnienie – mówi Piotr Maciągowski Prezes E-Kancelaria.

Spółka uruchamia w Polsce narzędzia do samodzielnej obsługi zadłużenia

AxFina wprowadza w Polsce cyfrowe narzędzie do zarządzania należnościami. Pomaga ono klientom obsługiwać długi w pełni online i umożliwia zaangażowanie za pośrednictwem wielu kanałów cyfrowych. Samoobsługowe narzędzia do zarządzania niezapłaconymi rachunkami czy pożyczkami funkcjonują już w wielu krajach i mogą przyjąć się również w Polsce. Dłużnik sam decyduje, w jaki sposób ureguluje swoje zobowiązania, nie musi nikomu tłumaczyć się ze swoich problemów. Dedykowana aplikacja umożliwia dokonywanie szybkich płatności online, konsolidację zadłużenia, refinansowanie na podstawie spersonalizowanych informacji o należnościach oraz zawieranie ugód. To tzw. egzekucja pozytywna, a osoba zadłużona jest konsumentem z problemem finansowym. Takie podejście to wdrożenie zupełnie nowej filozofii zarządzania należnościami opartej na pogłębionej komunikacji, poszanowaniu prywatności i bezpieczeństwie klienta.

Digitalizacja oznacza zapewnienie konsumentom opartych na danych i zorientowanych na klienta usług windykacyjnych. Służy do tego platforma Finastic. Samodzielna obsługa klienta to innowacyjny model windykacji, który oddaje proces w ręce dłużnika. Rozumiemy to jako tworzenie rozwiązań, które umożliwią konsumentom przezwyciężenie trudności finansowych. Obecnie jest to nowy model usług w Polsce, który ma szanse się przyjąć, bo zmienił się model dłużnika. 20 lat temu przeciętny 40-latek nie potrafił zalogować się do banku, teraz od roku nie był w oddziale banku. Wielu dłużników niechętnie korzysta z telefonów i preferuje komunikatory, czaty lub inne aplikacje do kontaktu – mówi Krzysztof Różycki CSO AxFina Holding SA.

W planach konsolidacja rynku dzięki narzędziom do windykacji cyfrowej

W Polsce wciąż jest wiele firm windykacyjnych, które nie mają wystarczająco rozwiniętych procesów online. Konsolidacja dzięki technologii sprawdza się na wielu rynkach. W Polsce cyfrowe rozwiązania są poszukiwane i pożądane.

Konsolidacja rynku oznacza poszukiwanie i wykorzystywanie możliwości wzrostu poprzez akwizycje na polskim rynku. Mamy podobne doświadczenia w tym obszarze: E-Kancelaria na rynku polskim, AxFina na rynku europejskim. Dzięki wdrożeniu strategii windykacji cyfrowej nasi partnerzy mogą obniżyć koszty zarządzania należnościami średnio o 15% – mówi Piotr Maciągowski.

Spółka chce sprowadzać zagranicznych inwestorów w polskie portfele wierzytelności

Celem AxFina jest również sprowadzenie do Polski organizacji chętnych do zakupu portfeli wierzytelności w naszym kraju. Jest to innowacyjne podejście, ponieważ do tej pory polskie firmy nabywały je za granicą. Jednak doświadczenie i relacje z wieloma podmiotami w Europie dają perspektywę dużego prawdopodobieństwa sukcesu tego filaru.

– Chcemy pokazać polski rynek zagranicznym inwestorom, którzy chcą nabywać portfele wierzytelności. Dzięki inwestycji AxFina nowa spółka zyskała know-how jak międzynarodowy i chce wspierać inwestorów w portfel. Jesteśmy w stanie powiedzieć naszym partnerom, jakie perspektywy mają konkretne portfele i jak performują. Możemy dopasować do nich konkretne narzędzia i obsługiwać takie portfel. To zaawansowany asset management – pokazujemy aktywa i możliwy zwrot. Chcemy być usługodawcą wspierającym w obsłudze bank, ubezpieczyciela czy inwestora zagranicznego – mówi Krzysztof Różycki.

*****************

O spółkach

AxFina to fintech, innowator rynkowy dostarczający rozwiązania zapewniające efektywne zarządzanie wierzytelnościami. AxFina oferuje 3 produkty: kompleksowe usługi windykacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, doradztwo inwestycyjne i portfelowe oraz oprogramowanie do windykacji cyfrowej jako usługę. Podmiot należy do znaczącej grupy finansowej w Europie – udziałowcami są DDM Group, wyspecjalizowany międzynarodowy inwestor oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, renomowany ponadnarodowy inwestor, który wspiera wizję i strategię AxFina. AxFina została założona w październiku 2019 roku i ma siedzibę w Luksemburgu i Wiedniu. W maju 2021 r. nabyła Lombard Leasing Group (przemianowaną na AxFina Hungary), co umożliwiło grupie wejście na rynek węgierski. W listopadzie 2021 r. AxFina weszła na rynek rumuński i stała się wiodącym graczem na tym rynku. W maju 2022 r. AxFina przejęła Raport SA, wchodząc tym samym na rynek polski, a w lipcu 2023 r. firma została przemianowana na AxFina Polska.

Zarząd składa się z doświadczonych menedżerów: Johannes Wolfslehner – CEO/CFO, Vasanth Raj – COO, Krzysztof Różycki – CSO oraz Alexander Kukhtyk – CTO.

E-Kancelaria specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu windykacji i doradztwa prawnego. Spółkę wyróżnia nieszablonowość i brak skomplikowanych ścieżek decyzyjnych. Ważna jest znajomość rynku pożyczkowego, bankowego i ubezpieczeniowego oraz efektywność biznesowa. Obecnie firma inwestuje w kolejne pakiety wierzytelności i kontrakty forward flow.

E-Kancelaria rozpoczęła działalność pod kierownictwem Piotra Maciągowskiego jako mała firma w 2016 roku, poprzez przejęcie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP), w tym portfeli wierzytelności o wartości ok. 150 mln zł, zleconych umów windykacyjnych oraz zespołu pracowników. Działalność koncentrowała się na windykacji na zlecenie, zakupie wierzytelności oraz ich obsłudze. W 2018 roku EK rozpoczęła również trzeci etap działalności, jakim jest pomoc kredytobiorcom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Z czasem Piotr Maciągowski zaprosił do współpracy dwóch top menedżerów: Konrada Rosińskiego (wcześniej PraGroup, Vindix) oraz Bartosza Kolka (wcześniej Kruk Polska, Kruk Hiszpania) do współpracy w Zarządzie. Istotnymi krokami w rozwoju EK były akwizycje firm pożyczkowych – w 2019 r. Axcess i Easy Money, w 2020 r. Vippo, a w 2021 r., w ramach klasycznej konsolidacji rynku, odbyło się dołączenie firmy windykacyjnej DialTone, co zwiększyło skalę biznesu i rentowność. W 2022 r. spółka podwyższyła gotówkowo kapitał własny do 10,7 mln zł oraz pozyskała finansowanie od jednego z polskich funduszy inwestycyjnych poprzez emisję obligacji. Zainwestowała w portfele wierzytelności o wartości nominalnej ok. 350 mln zł osiągając zwrot 100% zapłaconej ceny w 13-14 miesięcy – co świadczy o wysokiej jakości analiz i operacji w Spółce.

Na zdjęciu od lewej: Bartosz Kolek – COO, Piotr Maciągowski – Prezes, Konrad Rosiński – CLO