AI, technologia i integracja kanałów sprzedażowych, czyli przyszłość multiagenta

  • Już co trzeci poszukujący ubezpieczenia, dokonuje tego przez Internet, ale taka sama liczba osób łączy zakupy online z kanałami tradycyjnymi. W odpowiedzi na trendy multiagencje rozwijają technologie, które usprawniają obsługę i ułatwiają pracę doradcom.
  • Integracja środowiska informatycznego przyczynia się do skrócenia czasu pracy agentów ubezpieczeniowych, nawet o 80 proc. Wolny czas można wykorzystać na podnoszenie kompetencji zawodowych.
  • To ważne, gdyż wg prognoz profesja jest na 9 miejscu wśród najbardziej zagrożonych rozwojem sztucznej inteligencji. Jednak w opinii specjalistów AI będzie jedynie wsparciem, a w przypadku produktów związanych z życiem, czy zdrowiem trudno jej będzie zastąpić kompetencje doradców.

Sprzedaż ubezpieczeń online staje się coraz bardziej popularna

Wg przeprowadzonych przez EY badań „Jak Polacy kupują ubezpieczenia?” ok. 30 proc. osób poszukujących ochrony robi to online, 40 proc. korzysta z kanału tradycyjnego, a pozostali łączą obie możliwości. Ci, którzy wybierają Internet, podkreślają wygodę takiego rozwiązania, szanse uzyskania lepszej ceny, doradztwa i dokonania zakupu poza godzinami pracy. Wraz z rozwojem cyfryzacji trend będzie z pewnością zyskiwał na popularności. W efekcie multiagenci rozwijają już nie tylko porównywarki ubezpieczeniowe. Przede wszystkim wyposażają swoich doradców w narzędzia usprawniające obsługę w sieci oraz w wariancie mieszanym.

W erze dynamicznego rozwoju nowych technologii zawieranie ubezpieczeń online to już standard. Odpowiadając na zachodzące zmiany, wdrożyliśmy środowisko pracy, które usprawnia pracę agentów, zapewniając funkcjonalność i wygodę w zdalnym zawieraniu polis. I tak dzięki CUK Direct wszystko, co konieczne do obsługi ubezpieczeń znajduje się w laptopie lub smartfonie i nie powoduje konieczności stacjonarnego gromadzenia setek segregatorów. Co więcej, w wyniku integracji z modelem OmniCUK przepływ danych, w tym rozliczenie prowizji są gwarantowane niezależnie od wybranego kanału sprzedaży. Ponadto przypisane do agenta dane klienta automatycznie zapewniają wynagrodzenie zarówno przy pierwszym zakupie, jak i późniejszych wznowieniach. Wszystko to skutecznie optymalizuje procesy i zwiększa efektywność pracy – zauważa Marcin Dyliński Dyrektor Departamentu Marketingu i E-commerce z CUK Ubezpieczenia.

Więcej technologii to czas na podnoszenie kwalifikacji

Głównym celem inwestycji technologicznych w branży ubezpieczeniowej jest odpowiadanie na aktualne potrzeby rynku, cyfrowej rzeczywistości i co za tym idzie doskonalenie procesów biznesowych. I tak integracja modelu „omni” z „direct” w CUK Ubezpieczenia spowodowała połączenie wszystkich aktywności komercyjnych agentów w jeden przejrzysty model sprzedażowy. Finalnie pozwala to na suport i automatyzację działań tj.: ofertowanie, zawieranie, obsługa i wznawianie ubezpieczeń. Poza powyższymi funkcjami zapewnia sprzedaż zdalną, raportowanie i analizy oraz intuicyjne zarządzanie bazą CRM. Innowacja powoduje, że czas pracy doradcy uległ skróceniu nawet o 80 proc. w stosunku do tradycyjnego modelu czynności agencyjnych. Czas ten może być wykorzystany na podnoszenie kompetencji zawodowych.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych doradców, uruchomiliśmy projekt bezpłatnej Akademii Skutecznego Agenta https://cuk.pl/akademia-skutecznego-agenta, która daje dostęp do wiedzy eksperckiej i perspektywę podnoszenia kwalifikacji. W jej ramach zapewniamy szkolenia w obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla wykonywanej pracy, marketingu, czy zarządzania projektami. Program pozwala też na zdobycie wiedzy z obszarów tj. psychologia sprzedaży, czy funkcjonujących narzędzi informatycznych. Z oferty można korzystać w sposób elastyczny, w dowolnym miejscu i czasie, również online – mówi Paweł Bukowski z CUK Ubezpieczenia.

Szkolenia tak, ale co z konkurencją AI?

Postępujący rozwój sztucznej inteligencji powoduje, że reprezentanci wielu zawodów obawiają się o swoją przyszłość. Jak wskazuje agencja Personnel Service w swoim „Barometrze polskiego rynku pracy” wśród najbardziej ryzykownych sektorów obok handlu, usług i produkcji jest branża finansowa. W efekcie wg prognoz profesja agenta ubezpieczeniowego znajduje się na 9 miejscu wśród najbardziej zagrożonych rozwojem AI. Dodatkowo badania rynkowe wskazują, że nawet 2/3 zawierających ubezpieczenia jest zadowolona, że proces ten przebiega z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i właśnie sztucznej inteligencji. Jak tę kwestię widzą reprezentanci branży ubezpieczeniowej?

Ekspert CUK Ubezpieczenia wskazuje, że pomimo istniejących obaw i emocji liczy się głównie zdrowy rozsądek.

– Zdaję sobie sprawę, że sztuczna inteligencja ma potencjał do rewolucji także w branży ubezpieczeniowej. Natomiast w mojej opinii będzie ona stanowiła przede wszystkim wsparcie, a nie realną konkurencję. Jestem ponadto przekonany, że ingerencja AI w obszary, takie jak ubezpieczenia na życie czy pakiety medyczne, które wymagają delikatnego i indywidualnego podejścia, będzie minimalna i nie zastąpi kompetencji doradców. W efekcie decyzje o zawieraniu ochrony będą nadal podejmowane przy ich pełnym udziale. Celem może natomiast stać się wykorzystanie technologii w taki sposób, aby przynosiła większe korzyści jednakowo klientom, jak i agentom w maksymalny sposób ułatwiając im codzienną pracę – podsumowuje Marcin Dyliński z CUK Ubezpieczenia.