Większa liczba i wartość faktur w sektorze MSP w drugiej połowie 2023 roku

  • Średnio o 2,5 faktury więcej wystawiały małe i mikro firmy w III kw. 2023 roku w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.
  • Większa jest też wartość faktur – w 11 na 15 grup branż firmy wystawiły dokumenty na większe kwoty. Łącznie średnio o 7%.
  • Problemem pozostają długie terminy płatności. W 2022 r. w III kwartale przedsiębiorcy na przelew czekali średnio 13,1 dnia, w 2023 r. już 13,5.
  • Takie wnioski wynikają z analizy danych platformy faktura.pl, gdzie podmioty MSP wystawiają rocznie ponad 600 tys. faktur.

22,1 faktury wystawiały średnio w III kw. 2023 mikro, małe i średnie firmy korzystające z platformy faktura.pl służącej do fakturowania i księgowania dokumentów on-line. Liczba faktur była wyższa niż na początku roku (21,1 w pierwszym kwartale). Przede wszystkim była wyraźnie większa niż w 3. kwartale 2022 (19,6). Może to oznaczać, że gospodarka ma się lepiej, przedsiębiorcy mają więcej zamówień, za które wystawiają więcej faktur.

– Mikro i małe firmy są papierkiem lakmusowym stanu gospodarki. Ich kłopoty zwiastują kryzys lub recesję, jeśli dobrze prosperują można oczekiwać poprawy stanu gospodarki. Z tą drugą sytuacją mamy do czynienia obecnie. 2,5 faktury więcej średnio kwartalnie, to niemal jedna dodatkowa faktura w każdym miesiącu. To oznacza więcej zleceń, skutecznie sprzedaną produkcję lub usługi, a zatem realne wpływy. Szerokie spojrzenie na wszystkie branże pozwala na optymizm, bo wzrost liczby faktur jest widoczny w 13 na 15 grup branż jakie monitorujemy – mówi Kamil Fac, wiceprezes faktura.pl.

Program Kredyt 2% daje zarobić

Złożono już 102 tys. wniosków o udzielenie dofinansowania w programie Kredyt 2%. do 21 grudnia 2023 r. podpisano ok. 55,8 tys. umów kredytowych. Tak duże zapotrzebowanie trzeba obsłużyć i widać to w liczbie wystawianych faktur przez przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą rynku nieruchomości. 8,5 faktury więcej w III kwartale to największy wzrost z wszystkich branż. Na drugim miejscu są firmy z grupy handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – o 7,7 więcej. Znacząca poprawa w liczbie zleceń jest także widoczna w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – o 4,3 oraz w grupie transport i gospodarka magazynowa – o 3,9.

Mniejszą niż przed rokiem średnią liczbę faktur odnotowano tylko w dwóch grupach branżowych: w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej. Są to jednak spadki bardzo małe, tylko w tym pierwszym przypadku nieznacznie przekraczające 1.

Rośnie wartość faktur i przychody małych firm

Większa jest też wartość faktur analizowanych przez faktura.pl. W III kw. 2023 firmy korzystające z faktura.pl wystawiły dokumenty na kwoty o 7% wyższe niż w III kw. 2022 r. W 11 na 15 grup branż w III kw. faktury były na większe kwoty. Imponujące wzrosty widać w przypadku podmiotów zajmujących się edukacją – o 91%, w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości – o 30,5% oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – o 28%.

– Wzrost wartości faktur wystawanych przez mikro i małe firmy cieszy, warto jednak zauważyć, że średni wzrost, czyli o 7% jest zbliżony do poziomu inflacji. Zatem część podmiotów wyrównała tylko to, co straciła na inflacji. Firmy zajmujące się działalnością w zakresie administrowania i działalnością wspierającą oraz wykonujące działalność profesjonalną, naukową i techniczną nawet nieznacznie straciły. O realnej i dużej poprawie sytuacji mogą za to mówić branże wyżej wymienione, gdzie wartość faktur w III kw. 2023 była o kilkadziesiąt procent większa niż rok wcześniej – mówi Jerzy Dąbrowski, członek zarządu Finea, firmy zajmującej się mikrofaktoringiem.

Pieniądze są, ale na razie na dokumencie, kiedy wpłyną na konto?

Długie terminy pozostają problemem, który w dodatku się nasila. W 2022 roku w III kwartale przedsiębiorcy wg danych faktura.pl na przelew czekali średnio 13,1 dnia, w ubiegłym roku już 13,5 (zakładając, że przelew został wykonany w zapisanym na dokumencie terminie). Różnica wydaje się niewielka jednak trend pokazuje, że terminy przelewów się wydłużają. Skoro średni czas wynosi blisko 2 tygodnie, to są też firmy, które czekają znacznie dłużej. Najgorzej jest w podmiotach z grupy transport i gospodarka magazynowa 21,1 dnia; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 16,9 oraz w opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 15 dni. Równocześnie ciągle istotna inflacja i niestabilna sytuacja gospodarcza sprawiają, że większość małych i średnich firm nie może sobie pozwolić na długie oczekiwanie na przelew.

Mamy już 2024 rok, ale z pewnością wiele podmiotów jeszcze długo poczeka na zapłatę faktur wystawionych w ubiegłym roku. Wynika to długich terminów przelewów. Zatem jeśli np. firma produkcyjna wystawiła fakturę pod koniec roku, to jest bardzo prawdopodobne, że ciągle czeka na przelew, a nawet że nie dostanie go do wiosny. Akurat w przypadku tej branży długie terminy są typowe, a wielu przedsiębiorców zgłasza takie dokumenty do faktorów, po to, aby szybciej otrzymać środki za wykonaną już pracę – mówi Jerzy Dąbrowski, członek zarządu Finea.