Marcin Prusaczyk został CFO w Efinity Insurance Group

  • Marcin Prusaczyk objął w marcu funkcję CFO w Efinity Insurance Group – jest odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania na międzynarodową ekspansję grupy.
  • Grupa Efinity składa się ze spółek Leadenhall Insurance i Efinity – działa na globalnym rynku insurtech i łączy kompetencje ubezpieczeniowe i technologiczne.
  • Jej działalność koncentruje się wokół innowacyjnych rozwiązań do dystrybucji specjalistycznych i niszowych produktów ubezpieczeniowych.

Wartość samego rynku ubezpieczeń specjalistycznych jest wyceniana na 80 miliardów USD, a prognozy przewidują jej wzrost do 178 miliardów USD w roku 2030, przy średniej stopie wzrostu 9,3% rocznie (raport Global Specialty Insurance Market, Straits Research, 2022). Wartość globalnego rynku ubezpieczeń niszowych jest kilkukrotnie większa. Koszt pozyskania klienta na tych rynkach jest bardzo wysoki ze względu na złożony charakter produktów ubezpieczeniowych, które wymagają eksperckiego zaangażowania pośredników w procesie sprzedaży. Wyzwaniem a jednocześnie szansą jest bardzo niska penetracja nowoczesnymi technologiami do wsparcia tego procesu.

– Spółki z grupy Efinity cechuje innowacyjna mentalność insurtechów. Łączą ją z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w rozwijaniu technologii na potrzeby własne i zewnętrznych podmiotów ubezpieczeniowych, a także w dystrybucji ubezpieczeń – początkowo w kanale bezpośrednim, a obecnie w modelu pośrednim. Mamy gotowe rozwiązania produktowe i procesowe, bazujące wyłącznie na współpracy z pośrednikami, które możemy łatwo skalować na całym świecie. Do wykorzystania tego potencjału w pełnym zakresie potrzebujemy zewnętrznego finansowania. Głęboko wierzę, że inwestorom dajemy możliwość zrealizowania atrakcyjnej inwestycji o globalnym charakterze z bardzo dobrymi perspektywami na wyjście, patrząc na obecną aktywność M&A na rynku insurtech  – komentuje Marcin Prusaczyk, CFO w Efinity Insurance Group.

Marcin Prusaczyk posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami typu PE/VC oraz na rynku nieruchomości. Współzarządzał funduszem VC Biomed Innovations, inwestującym w innowacyjne startupy medyczne. Był również zaangażowany w funduszu Griffin Property Finance, oferującym finansowanie dłużne na rynku nieruchomości. Przez wiele lat związany firmą inwestycyjną Cornerstone Partners, w której m.in. wspierał realizację inwestycji w Lux-Med. Karierę zawodową rozpoczął w Accenture – uczestniczył w międzynarodowym wdrożeniu systemu klasy ERP. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziałach Elektroniki i Zarządzania oraz Tulane University w USA, gdzie uzyskał tytuł MBA jako stypendysta programu Ron Brown Fellowship.

***

O Efinity Insurance Group: 

Efinity Insurance Group posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku insurtech oferując innowacyjne rozwiązania w obszarze dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Kompetencje ubezpieczeniowe rozwijane są w ramach spółki Leadenhall Insurance, będącej coverholderem rynku Lloyd’s, sprzedającym specjalistyczne ubezpieczenia przez sieć 6 000 pośredników. Za rozwój technologii odpowiedzialna jest spółka Efinity, która oferuje Efinity Insurance System – kompletny system transakcyjny do sprzedaży ubezpieczeń, obecnie wykorzystywany przez 50 000 użytkowników na świecie. Więcej informacji: www.efinityinsurancegroup.com