Axpo uhonorowane za 20 lat działalności na polskim rynku energii

Podczas największego wydarzenia branży energii wiatrowej w Europie Środkowo-Wschodniej Konferencji PSEW 2021 w Serocku, Axpo Polska otrzymało statuetkę za 20-letni wkład w rozwój i promocję odnawialnych źródeł energii w kraju. Wśród celów spółki obrotu energią na kolejne lata są m.in. strukturyzowanie bankowalnych umów na odbiór energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie odbiorców przemysłowych w redukcji śladu węglowego w Polsce poprzez tworzenie szytych na miarę rozwiązań dla firm w ramach umów PPA.

Axpo Polska obchodzi w tym roku swój jubileusz. 31 sierpnia, podczas gali towarzyszącej Konferencji PSEW 2021 w Serocku, spółka otrzymała statuetkę będącą uhonorowaniem 20-letniej działalności w Polsce.

– Axpo od lat wspiera nas w wypełnianiu misji promowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Ta statuetka jest uhonorowaniem dwóch dekad działalności Axpo na naszym rynku. Przez ten czas spółka  znacznie przyczyniła się do rozwoju energetyki wiatrowej w kraju. Jej działalność pomaga także systematycznie zwiększać świadomość odbiorców końcowych w kwestii możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii – mówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

– Jest nam niezmiernie miło, że Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doceniło nasz wkład w rozwój energii wiatrowej mianując Axpo Firmą Roku 2021 i doceniając w ten sposób całokształt działań. Energia odnawialna jest zakorzeniona w naszym DNA. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zmieniać nasze otoczenie na lepsze będąc impulsem do bardziej ekologicznej przyszłości. Dziękujemy wszystkim, którzy dzielą z nami te wartości i wypracowują wspólnie lepszą przyszłość – mówi Grzegorz Biliński, Prezes Zarządu Axpo Polska.

20 lat w Polsce, ponad 100 na świecie

Od 2001 roku spółka rozwija działalność na rynku odnawialnych źródeł energii wprowadzając jedne z pierwszych kontraktów PPA w Polsce. Teraz promuje zakup zielonej energii pośród odbiorców końcowych poprzez korporacyjne umowy PPA.

– Jako spółka, która odbiera i dostarcza zieloną energię, jesteśmy świadomi, że w tym obszarze nie wykształciły się jeszcze standardy postępowania i dlatego takie umowy mogą stanowić pewne wyzwanie. Chcemy to zmienić. Widzimy potencjał w umowach PPA, mamy wiedzę i doświadczenie zdobywane na czterdziestu rynkach na świecie, które pomoże nam zwiększyć dostępność tego typu rozwiązań w Polsce. Axpo będzie platformą, dzięki której wszyscy nasi klienci będą mieli zapewniony łatwy dostęp do energii odnawialnej. Jest to obecnie nie tylko najlepsza opcja dla środowiska, ale i najtańsza – tłumaczy Paweł Wierzbicki, Head Origination Axpo Polska.

Taką rolę Axpo przyjęło w trójstronnej umowie na dostawy energii z farmy wiatrowej należącej do Green Investment Group do zakładów Danone w Polsce. Od 6 lat spółka rozszerza również swoje portfolio klientów o małe i średnie przedsiębiorstwa, którym również dostarcza wyłącznie energie odnawialną. Obecnie świadczy usługi dla 15 000 tego typu firm w kraju.

– W ciągu ostatnich 20 lat Polska przeszła sporo zmian. Z kraju opartego praktycznie w całości na wydobyciu węgla, stała się tym, który prawie 1/5 energii elektrycznej produkuje z odnawialnych źródeł. Cieszymy się, że Axpo przez te dwie dekady miało swój wkład w rozwój i popularyzację zielonej energii w Polsce. Mamy jednak świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Naszym wspólnym kierunkiem, jako społeczeństwa, jest redukcja śladu węglowego. Będziemy nadal udoskonalać produkty i usługi, by pomóc w jak najszybszym osiągnięciu tego celu. W najbliższym czasie będziemy wspierać promocję odnawialnej energii na większą skalę – mamy w planach kilka inicjatyw, które jak liczymy, w znaczny sposób zwiększą zainteresowanie zieloną, czystą energię w Polsce – podsumowuje Grzegorz Biliński, Prezes Zarządu Axpo Polska.

Polska spółka jest częścią Grupy Axpo z centralą w Szwajcarii, która powstała w 1914 r. Obecnie Grupa jest międzynarodowym liderem w obrocie energią oraz w sprzedaży energii słonecznej i wiatrowej. Axpo działa w 40 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji, gdzie obsługuje ponad 3 mln klientów przede wszystkim w zakresie handlu energią, gazem naturalnym, LNG, biomasą, certyfikatami CO2 czy świadectwami pochodzenia energii, a także zarządzania ryzykiem.

Źródło: Axpo Polska

410 Replies to “Axpo uhonorowane za 20 lat działalności na polskim rynku energii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.