Ty też będziesz seniorem. Sprawdź, jakie ubezpieczenie powinny mieć osoby w wieku 65 plus

  • Z danych GUS wynika, że ok. 19 proc. Polaków jest w wieku 65 plus. W 2050 roku będą oni stanowić już ponad 30 proc. populacji. Dostrzegają to ubezpieczyciele, którzy dostosowują swoje oferty pod kątem osób starszych.
  • Pomimo ograniczonego zakresu polisa na życie seniora jest średnio 15 proc. droższa niż dla osoby 35-54 lat. Jednak poza świadczeniem od śmierci, hospitalizacji, czy uszczerbku na zdrowiu może zapewnić środki w bardziej radosnych chwilach tj. narodziny wnuka lub wnuczki.
  • Badania wskazują, że 86 proc. seniorów nie ma właściwego dostępu do opieki NFZ. Pomogą tutaj ubezpieczenia zdrowotne, które posiada już ponad 4 mln Polaków. Pakiety dla ludzi w podeszłym wieku są coraz bardziej rozbudowane, także o usługi pomocowe w domu, czy podróży.

Wg Rocznika Demograficznego 2022 opublikowanego przez GUS, 19 proc. Polaków ma 65 i więcej lat. Jednocześnie prognozy wskazują, że w 2050 roku obywatele powyżej tego wieku będą stanowić ponad 31 proc. populacji. Trend związany ze starzeniem się społeczeństwa widzą ubezpieczyciele, którzy dostosowują swoje oferty do potrzeb seniorów. Osoby starsze mogą dzisiaj bez trudu wykupić polisę na życie, indywidualny pakiet zdrowotny, czy pomoc assistance. Głównie przy ubezpieczeniu na życie konieczne jest dokładne poznanie warunków. Pozwoli to na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek skutkujących np. brakiem wypłaty świadczeń.

– Towarzystwa, z którymi współpracujemy, starają się modyfikować swoje oferty ubezpieczeń na życie, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa. Stąd maksymalny wiek, w którym obecnie można zawrzeć polisę to nawet 80 lat. Trzeba natomiast zdawać sobie sprawę, że po ukończeniu 66 roku życia wybór zakresu ochrony zostaje z reguły mocno ograniczony. Mam tu na myśli niższe sumy, czy mniejszą liczbę dostępnych świadczeń. O odpowiednią propozycję warto więc dopytać doradcę, który w klarowny sposób wskaże różnice i wyjaśni wszystkie wątpliwości – mówi Sandra Kucińska z CUK Ubezpieczenia.

Zabezpieczy bliskich i narodziny wnuka

Jak podaje PIU (Polska Izba Ubezpieczeń), pod koniec ub. roku 23,8 mln Polaków posiadało ubezpieczenie na życie. W przypadku tej formy ochrony dla osób 65 plus podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci. Istotne jest ponadto pokrycie wydatków związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków, hospitalizacją, czy uszczerbkiem na zdrowiu. Niemniej w niektórych pakietach polisa pozwoli także uzyskać środki finansowe będące efektem bardziej radosnej chwili w życiu seniora, jaką jest przyjście na świat wnuka lub wnuczki.

– Polisy na życie dla emerytów funkcjonują głównie w wariancie indywidualnym, aczkolwiek istnieje możliwość rozszerzenia ochrony dla współmałżonka lub partnera. Składka nie jest wysoka i może wynieść już od 70 zł miesięcznie. Należy jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku zakup ubezpieczenia będzie możliwy. Podobnie jak dla młodszych roczników czynnikami wykluczającymi będą np. przewlekła lub ciężka choroba, czy orzeczenie o niepełnosprawności – zauważa Magdalena Drążkiewicz z CUK Ubezpieczenia.

Seniorzy płacą więcej, ale po 85 roku życia ochrona za darmo nawet do setki

Poziom składki polisy na życie zależy przede wszystkim od wieku oraz aktualnego stanu zdrowia. W stosunku do seniorów konieczne będzie również przeprowadzenie ankiety medycznej. Elementami wpływającymi będą jeszcze suma ubezpieczenia i zakres ochrony.

– Wysokie ryzyko wypłaty świadczeń powoduje, że osoby starsze ponoszą statystycznie większe koszty polis, niż ma to miejsce dla pozostałych grup demograficznych. I tak średnia cena ubezpieczenia na życie dla kobiet i mężczyzn o długości życia 64 i więcej lat wyniosła w maju tego roku 1150 zł rocznie. To blisko 15 proc. drożej niż reprezentantów w przedziale 35-54 lat i 132 zł wyżej niż średnia dla kraju – kalkuluje Sandra Kucińska z CUK Ubezpieczenia.

Niemniej w niektórych towarzystwach po osiągnięciu określonego wieku np. 85 lat osoba może zostać zwolniona z obowiązku płacenia składek, zachowując jednocześnie prawo do ochrony życia nawet do setnych urodzin. To ważne, gdyż długość życia wydłuża się i jak prognozuje GUS, już za 7 lat w Polsce będzie ok. 2,2 mln osób mających 80 i więcej lat.

NFZ w zapaści. Pół roku czekania na wizytę u specjalisty to norma

W raporcie „W trosce o polskich seniorów” opracowanym przez Koalicję Na Pomoc Niesamodzielnym, 86 proc. respondentów stwierdziło, że ludzie starsi mają niewystarczający dostęp do publicznej opieki medycznej. Ponad połowa z nich musiała nawet tydzień czekać na wizytę w ramach POZ. Jeśli chodzi o leczenie specjalistyczne, ok. 40 proc. pacjentów czeka od kilku miesięcy do pół roku. Odpowiedzią na te problemy są prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które według PIU posiada ponad 4,08 mln Polaków. Na jakie warianty mogą liczyć seniorzy?

Sandra Kucińska z CUK Ubezpieczenia zauważa, że pakiety zdrowotne stają się bardziej rozbudowane i dostosowane do potrzeb podeszłego wieku. Oprócz szybkiego dostępu do podstawowej opieki lekarskiej mogą obejmować kompleksowe badania i profilaktykę, w tym regularne kontrole stanu zdrowia. Istnieje też możliwość wykupienia świadczeń dla partnera, małżonka lub dziecka.

Dodatkowo w ramach abonamentów medycznych wiele towarzystw aktywnie promuje zdrowy tryb życia i dobre samopoczucie seniorów, oferując im wsparcie psychologiczne, konsultacje z dietetykiem, jak i karnety na zajęcia sportowe.

Ubezpieczyciel zorganizuje leczenie i opiekę nad psem

Ważną propozycją dla reprezentantów 65 plus są pakiety assistance. W obszarze medycznym umożliwiają nie tylko organizację konsultacji lekarskich, czy procesu rehabilitacji, ale i transport do placówki medycznej, czy sanatorium oraz zapewnienie pobytu w szpitalu dla bliskich. Wśród dostępnych opcji istnieje także możliwość dostarczenia leków do miejsca zamieszkania, organizacja opieki pielęgniarskiej, czy domowej. Będzie to jednak możliwe jedynie przez określony czas od daty powrotu ze szpitala.W innych obszarach życia osoby starsze również nie są pozostawione same sobie.  

– Wsparcie assistance nie ogranicza się jedynie do kwestii medycznych. Seniorzy mogą liczyć np. na pomoc specjalistów na skutek awarii domowej, zgubienia kluczy, czy zatrzaśnięcia się drzwi. Zainteresowanym przyda się oprócz tego opieka nad czworonożnym towarzyszem życia podczas dłuższej nieobecności. Dla osób, które cierpią na choroby przewlekłe, ale wybierają się za granicę, korzystną opcją będzie uwzględnienie tego faktu w podróżnym pakiecie pomocowym – podsumowuje Magdalena Drążkiewicz z CUK Ubezpieczenia.