Domowe assistance. Najczęstsze interwencje w 2022 roku

  • Prawie 100% ubezpieczeń domów i mieszkań zawiera usługę domowego assistance – podaje towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa.
  • Usuwane w ramach assistance awarie to druga najczęstsza kategoria szkód – w zeszłym roku stanowiły ok. 12% wszystkich spraw, które trafiły do ubezpieczyciela.
  • Interwencje polegały przede wszystkim na wsparciu hydraulicznym (35%), serwisie sprzętu elektronicznego (30%) oraz pracy elektryka (11%).

Domowe assistance (tzw. home assistance) to najpopularniejsze rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Według danych towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa aż 99% polis zawiera tzw. domowe usługi pomocowe. Polegają one przede wszystkim na wsparciu właściciela lub użytkownika nieruchomości w usuwaniu usterek i awarii. Tego typu zdarzenia stanowią prawie 12% zgłaszanych ubezpieczycielowi spraw – więcej szkód powstaje tylko wskutek zalania.

– Zgłoszenia dotyczą codziennych problemów, np. cieknącego kranu, uszkodzonego sprzętu RTV/AGD czy zatrzaśniętych drzwi. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty pomocy specjalisty lub refunduje wykonane naprawy, jeżeli właściciel mieszkania zorganizuje je na własną rękę. Decyduje się na to ok. 7% klientów. Pokrycie kosztów dotyczy zarówno robocizny, jak i dojazdu fachowca do domu – mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Z danych ubezpieczyciela wynika, że najwięcej pracy mają hydraulicy. W 2022 roku obsłużyli 35% zgłoszonych firmie awarii. Tuż za nimi znaleźli się specjaliści od naprawy sprzętów RTV/AGD (31%), a trzeci pod tym względem byli elektrycy (11%). Spośród innych, często angażowanych do pomocy specjalności warto wymienić ślusarzy, różnego rodzaju diagnostów, szklarzy, techników urządzeń grzewczych oraz stolarzy.

Do niedawna wiele usterek właściciele nieruchomości naprawiali sami. Dziś albo nie mają na to czasu, albo nie są pewni swoich umiejętności. Być może wzrosła ich świadomość, że mogą skorzystać z ubezpieczenia. Wpływ na popularność assistance ma też to, że pomoc można otrzymać szybko, często już po kilku godzinach od zgłoszenia – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.

Co oprócz naprawy awarii obejmuje assistance?

Powyżej opisane sytuacje nie zamykają katalogu zdarzeń, w których można skorzystać z assistance. Usługi obejmują także m.in. transport i przechowywanie mienia w magazynie czy przechowalni, jeżeli wskutek szkody, np. zalania czy pożaru, nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania. Assistance obejmuje też dozór mienia przez firmę ochroniarską, a także organizację i opłacenie wizyty lekarskiej w miejscu ubezpieczenia.

Klient podczas zakupu ubezpieczenia wybiera spośród dostępnych u ubezpieczyciela pakietów usług. W Compensie dostępne są dwa warianty – standardowy i rozszerzony. Różnią się zakresem oferowanych usług, liczbą dostępnych w ramach ubezpieczenia interwencji i kwotowymi limitami udzielanej pomocy. Wysokość składki zależy od wybranego wariantu. Można przyjąć, że cena za home assistance w rozszerzonym wariancie to kilkadziesiąt złotych rocznie – wyjaśnia Andrzej Paduszyński z Compensy.