Polisa na życie pomoże uporządkować majątek firmy po śmierci właściciela

  • Prawidłowo skonstruowane ubezpieczenie na życie może uratować firmę po śmierci jej właściciela.
  • Świadczenia z polisy wypłacane są w ciągu 30 dni. Realizacja zapisów testamentu – to miesiące oczekiwania.
  • Możliwość uposażenia dowolnej osoby pozwala na elastyczność w sprawach dziedziczenia.
  • Ubezpieczenie na życie kupują najchętniej osoby w wieku 35-44 lata. Składka dla przedsiębiorcy w tym wieku z sumą ubezpieczenia 1 mln zł jest możliwa już od 80 zł/m-c.

Sukcesja w biznesie to nic innego jak sposób uporządkowania majątku firmy po śmierci jej właściciela lub współwłaściciela. Przed takim zadaniem stają zarówno duże przedsiębiorstwa o skomplikowanych strukturach, jak i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Ci ostatni, pozbawieni sztabów prawników czy doradców podatkowych, są zwykle w trudniejszej sytuacji. Ich śmierć oznacza dla rodziny olbrzymie kłopoty.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prawna, pod którą kryje się zazwyczaj główny żywiciel rodziny. W polskich warunkach jest to często ojciec prowadzący firmę. Dzień po jego śmierci, do rodziny zaczną zgłaszać się najróżniejsi wierzyciele: dostawcy, pracownicy, czy klienci. Niestety wszyscy chcą należnych im pieniędzy. A tych, najczęściej brakuje na koncie. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest polisa na życie, która zabezpiecza taką sytuację. Pieniądze wypłacane z ubezpieczenia mogą posłużyć uposażonym nie tylko do rozwoju firmy czy spłaty wierzytelności, ale przede wszystkim do zachowania dotychczasowego standardu życia – mówi Michał Majchrzak, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń na Życie w CUK Ubezpieczenia.

Przedsiębiorcy coraz bardziej świadomi

Podstawowym celem polisy na życie jest więc zabezpieczenie najbliższych na wypadek śmierci głównego żywiciela rodziny. Wypłata środków następuje o wiele szybciej niż przy postępowaniu spadkowym. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia możliwa jest np. pomoc assistance związana z organizacją i pokryciem kosztów pogrzebu. Co ważne, wypłacone świadczenie nie podlega opodatkowaniu.

– Z naszych analiz wynika, że kwestiami sukcesji w polisach na życie interesują się najczęściej osoby prowadzące działalność gospodarczą w branży budowlanej i transportowej. Coraz większy popyt widoczny jest też wśród programistów i informatyków. Również menedżerowie funkcjonujący w ramach bardziej rozbudowanych struktur, często sięgają po polisy na życie mówi Michał Majchrzak z CUK Ubezpieczenia.

Na rodzinne kłopoty

Badania prowadzone przez różne instytucje wskazują, że połowa polskich firm wciąż nie radzi sobie ze świadomym projektowaniem tego, co ma się wydarzyć z majątkiem firmy po śmierci jej właściciela. W konsekwencji, gdy dojdzie do takiej sytuacji, wszystko jest regulowane przez prawo spadkowe. A jego zapisy nie zawsze są zgodne z intencjami nieżyjącego już właściciela. Dzielą bowiem po równo, ale niekoniecznie najefektywniej z perspektywy biznesu.

 – Przedsiębiorcy wybierają ubezpieczenie na życie w sytuacji, w której chcą, żeby ktoś konkretny z ich otoczenia przejął po nich ster prowadzenia biznesu. Polisa, która pozwala uposażyć dowolnie wskazaną osobę, także spoza rodziny, jest dobrym wyjściem poza sztywne ramy zasad spadkowych. Zazwyczaj umowa ubezpieczenia literalnie wskazuje osobę, która ma prawo do uzyskania świadczenia po śmierci ubezpieczonego i dowolnego nim zadysponowania. W efekcie pieniądze można szybko przeznaczyć na spłacenie współmałżonka, rodzeństwa czy udziałowców – wskazuje Michał Majchrzak z CUK Ubezpieczenia.

Koszty nie są duże, przyzwoita ochrona możliwa już od ok. 80 zł/ m-c

Stawki ubezpieczenia na życie są uzależnione głównie od wieku, a w drugiej kolejności stanu zdrowia czy wykonywanego zawodu. Duże znaczenie odgrywa też czas trwania polisy oraz suma ubezpieczenia.Średnio najwyższą składkę wg kalkulacji CUK Ubezpieczenia płacą osoby w wieku 55 plus- 1134 zł. To nieznacznie więcej niż przeciętny koszt w skali kraju, który w styczniu 2023 roku wyniósł 1096 zł.

Jednak wśród osób, które najczęściej kupują taki rodzaj ochrony, przeważają osoby młodsze- w wieku 35-44 lat. Dla przedsiębiorców z tego przedziału wiekowego składki mogą być niższe.

– Poziom składki dla osoby z rocznika 1980-85 prowadzącej działalność gospodarczą obarczoną niewielkim ryzykiem, przy sumie ubezpieczenia miliona złotych może zaczynać się już od około 80 zł miesięcznie To niewiele w porównaniu z zakresem świadczeń zawartych w umowie. Aby zachować pożądany standard ochrony, warto jednak rozważyć systematyczną indeksację opłaconych składek, które „zabezpieczą” sumę ubezpieczenia przed wysoką inflacją. To dzisiaj bardzo roztropne i odpowiedzialne postępowanie – podsumowuje Sandra Kucińska z CUK Ubezpieczenia.

5 Replies to “Polisa na życie pomoże uporządkować majątek firmy po śmierci właściciela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.