Agent ubezpieczeniowy – zawód na czas kryzysu?

  • W 2023 roku osoby ubezpieczające się będą poszukiwać oszczędności. Wzrośnie rola doradców, którzy dzięki technologii są w stanie porównywać ceny i zakresy polis, dobierając najkorzystniejsze warianty.
  • Już dziś blisko 25 proc. agentów zarabia zdecydowanie powyżej średniej krajowej.
  • Agenci coraz skuteczniej korzystają z technologii, bo tego oczekuje od nich 2/3 badanych konsumentów.

Polisy drożeją, porównywarki na topie

W 2022 roku poza komunikacyjnymi ubezpieczeniami OC, ceny polis systematycznie rosły.
W przypadku ubezpieczeń majątkowych w okresie styczeń-grudzień 2022 składki poszły w górę średnio o 19 proc., a autocasco podrożało o 7 proc. Odpowiednio dla polis na życie, było to ponad 6 proc. Z uwagi na wysoką inflację i wzrost kosztów likwidacji szkód, w tym roku należy spodziewać się kolejnych podwyżek. Prawdopodobnie podrożeje również OC komunikacyjne. Wszystko to w połączeniu ze spadającą siłą nabywczą może powodować, że kupujący ochronę będą zmuszeni szukać oszczędności. Stąd wzrośnie znaczenie agentów i technologii, która pozwala dopasować najkorzystniejsze rozwiązania.

– Bardzo prawdopodobne poszukiwanie przez klientów oszczędności przy zawieraniu umów ubezpieczenia przełoży się na częstsze porównywanie ofert oraz pogłębioną analizę warunków. Stąd też kluczowe dla dystrybutorów stanie się umożliwienie ubezpieczającym szybkiego i łatwego dostępu do zakresów i cen samodzielnie lub przy wsparciu doradców. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę, że oszczędności mogą być rozumiane na wiele sposobów. W mojej ocenie duże znaczenie w tym aspekcie będzie miała także szybkość obsługi oraz trafny dobór polisy. Stąd duże znaczenie będą odgrywać kompetencje oraz posiadane rozwiązania technologiczne – mówi Marcin Dyliński, dyrektor Departamentu Marketingu i E-commerce w CUK Ubezpieczenia.

Zyski na czasie i portfelu

Znaczenie technologii w sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń systematycznie wzrasta. Według badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową Accenture blisko 2/3 z nich jest zadowolona, że procesy ubezpieczeniowe są wspierane przez nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję. W efekcie coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania „podążające za klientem”, umożliwiające poznanie jego potrzeb i zapewnienie dopasowanych produktów. W centrum uwagi branży są technologie mobilne.

– Trend „mobile first” jest wciąż numerem jeden, jeśli chodzi o preferencje zakupowe i użytkowe. Już teraz za pomocą aplikacji mobilnych można np. wezwać pomoc assistance, zgłosić szkodę czy sprawdzić OC sprawcy wypadku. Coraz popularniejsze staje się tzw. odnowienie „one click”. Klient nie musi już szukać nowych ofert, czy dzwonić do agenta oraz pamiętać o terminie końca polisy. W aplikacji, z wyprzedzeniem pojawia się bowiem nowa propozycja ochrony, którą wystarczy zaakceptować i aktywować jednym przyciskiem klawiatury – podkreśla Marcin Dyliński z CUK Ubezpieczenia.

Rozwiązania technologiczne to wyjście naprzeciw nie tylko oczekiwaniom konsumentów. Stanowią one ponadto duże wsparcie dla osób działających w sieci sprzedażowej.

– Agenci działający w naszej sieci mają możliwość korzystania z siedmiu płaszczyzn aktywności komercyjnej połączonej w jeden model sprzedażowy. Pozwala to na wspieranie i automatyzację procesu ofertowego, zawierania, obsługi i wznawiania każdego rodzaju ubezpieczeń. Poza powyższymi funkcjami system zapewnia możliwość sprzedaży zdalnej, raportowania i analiz, jak i sprawnego zarządzania bazą CRM. W efekcie czas pracy ulega skróceniu o ok. 80 proc. w stosunku do tradycyjnego modelu czynności agencyjnych – zauważa Marcin Dyliński z CUK Ubezpieczenia.


Wiedza agentów w cenie

Połączenie rozwiązań technologicznych z merytoryczną wiedzą agentów powoduje, że ten zawód staje się atrakcyjny, zwłaszcza dla tych osób, które już wcześniej pracowały w branży usług finansowych, a teraz, ze względu na zawirowania ekonomiczne, poszukują nowych źródeł dochodu. Wg Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznego wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej wyniosła w 2022 roku 7 tys. zł brutto. W przypadku agentów przedział ten kształtował się od 3,8 do 6,1 tys. zł miesięcznie, niemniej 25 proc. zatrudnionych na tym stanowisku zarabiało znacznie więcej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od miejsca i stażu pracy, wykształcenia, ale również wielkości firmy. Nie ulega wątpliwości, że większa organizacja to możliwość wyższych zarobków, ale także rozwoju zawodowego i kompetencyjnego. Aby tak się stało, konieczne jest jednak legitymowanie się zdanym egzaminem państwowym.

– Obowiązkowe egzaminy dla przyszłych agentów przeprowadzamy zdalnie przy użyciu dedykowanej platformy informatycznej. W globalnym ujęciu czas egzaminowania skrócił się dzięki temu o ok. 50 procent, a cały proces trwa nie dłużej niż 2 tygodnie. Do chwili obecnej z tego rozwiązania skorzystało blisko 2000 osób. Warto podkreślić, że taka formuła to dla uczestników nie tylko możliwość szybszego zdobycia uprawnień, przystąpienia do egzaminu w miejscu zamieszkania, ale i oszczędność kosztów np. dojazdów – podsumowuje Marcin Dyliński z CUK Ubezpieczenia.

13 Replies to “Agent ubezpieczeniowy – zawód na czas kryzysu?

  1. Ирригатор (также известен как оральный ирригатор, ирригатор полости рта или дентальная водяная нить) – это устройство, используемое для очистки полости рта. Оно представляет собой насадку с форсункой, которая использует воду или жидкость для очистки полости рта. Ирригаторы применяются для удаления зубного камня, бактерий и насадок из полости рта, а также для смягчения любых застывших остатков пищи и органических отходов. Ирригаторы применяются для профилактики и лечения различных патологий полости рта. Наиболее распространенные ирригаторы используются для удаления зубного камня, лечения десны, профилактики и лечения воспалений десен, а также для лечения пародонтита. Кроме того, ирригаторы используются для анестезии полости рта, а также для применения антибактериальных препаратов.. Click Here:👉 https://www.irrigator.ru/irrigatory-cat.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.