Likwidacja szkód dla nieruchomości jak w samochodowym AC

  • W Polsce jest ok. 29,9 mln polis assistance. Z tego typu usług korzysta dzisiaj co piąty Polak, a ich popularność systematycznie rośnie.
  • Wg Badań Ipsos zleconych przez Mondial Assistance 83 proc. ankietowanych oczekuje od ubezpieczycieli nie tylko odszkodowania, ale też organizacji pomocy i zapewnienia usług dodatkowych.
  • Wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom daje bezgotówkowa likwidacja szkody. Jej wybór zapewni nie tylko sprawną organizację remontu, ale także pokryje jego koszty.

Usługi pomocowe coraz popularniejsze. Rosną wymagania dla likwidacji

Dane statystyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wskazują, że w pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce funkcjonowało 29,9 mln czynnych polis świadczenia pomocy. Popularność tego typu usług systematycznie rośnie. Wg Badań „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” przeprowadzonych przez Ipsos Polska na zlecenie Mondial Assistance z usług pomocowych korzysta obecnie blisko 20 proc. Polaków – to o 2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Wraz ze wzrostem popytu zmieniają się też wymagania wobec procesów likwidacji szkód.

Opracowanie przeprowadzone na zamówienie Mondial Assistance wskazuje, że 83 proc. badanych zamiast wypłaty odszkodowania oczekuje dzisiaj od ubezpieczycieli organizacji pomocy i usług dodatkowych, które zagwarantują faktyczną likwidację szkody. Dla ubezpieczeń samochodowych taka oferta stała się już standardem. Nieco inaczej wygląda to w przypadku ubezpieczonych nieruchomości. Niemniej i tutaj możliwość bezgotówkowej likwidacji staje się coraz bardziej pożądana, a organizacji remontu oraz pokrycia jego kosztów spodziewa się już połowa Polaków. Kompleksowość likwidacji nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli w wyniku zdarzenia losowego, ale także włamania, czy aktu wandalizmu ucierpi, albo zostanie zniszczony nasz dom, mieszkanie oraz znajdujące się w nim elementy stałe.

– W przypadku likwidacji szkody poszkodowani mają możliwość wypłaty odszkodowania „do ręki” lub wyboru formy bezgotówkowej. Z uwagi na wygodę i kompleksowość podejścia drugi wariant cieszy się coraz większą popularnością. W jego ramach nasi klienci mogą liczyć jednakowo na oględziny miejsca zdarzenia, wycenę zniszczeń, ale przede wszystkim organizację specjalistów, zakup materiałów budowlanych, przeprowadzenie remontu oraz pełne pokrycie jego kosztów – mówi Agnieszka Nurska-Kaczor z Mondial Assistance.

Wykonawcy drodzy i trudno dostępni

Jeżeli zdecydujemy się na wypłatę odszkodowania „do ręki”, cały proces inwestycyjny związany z zaistniałą szkodą będziemy musieli zorganizować samodzielnie. Należy w tym miejscu zdawać sobie sprawę, że nie chodzi tutaj o planowane od jakiegoś czasu malowanie lub wymianę instalacji, ale często skomplikowane prace wymagające wiedzy specjalistów różnych branż. Takich wykonawców, gotowych do podjęcia pracy ad hoc brakuje. Do powyższych problemów dochodzi jeszcze wszechobecna drożyzna oraz rosnące praktycznie z dnia na dzień koszty materiałów budowlanych. Tym, co wyróżnia bezgotówkowy wariant likwidacji, jest brak troski o wszystkie kwestie związane z finansowaniem i przeprowadzeniem remontu.

– Skorzystanie z bezgotówkowej likwidacji szkody pozwoli uniknąć wielu problemów. Nie tylko organizacyjnych, ale także obaw inflacyjnych, czy wypłacone np. kilka miesięcy temu odszkodowanie wystarczy na zakup materiałów budowlanych i opłacenie wykonawców. Przeniesienie na asystora wszystkich obowiązków oznacza ponadto brak konieczności angażowania się w trudne kwestie logistyczno- techniczne. Daje też gwarancję, że prace zostaną wykonane solidnie i terminowo – podkreśla Agnieszka Nurska-Kaczor z Mondial Assistance.

Szybka ścieżka remontu

Poszkodowani, których nieruchomość uległa zniszczeniu na skutek pożaru, zalania, czy awarii instalacji oczekują nie tylko wykwalifikowanych specjalistów, którzy w sposób zorganizowany i zgodny z kosztorysem przywrócą ją do stanu sprzed szkody. Ważne są również działania, które pozwolą zrobić to w możliwie jak najkrótszym czasie. Ma to szczególne znaczenie przed zbliżającą się zimą. Stąd istotne jest, aby okres od przyjęcia zlecenia, przez procedury likwidacyjne do zakończenia prac przebiegał jak najsprawniej.

– Niedawno procedowaliśmy likwidację szkody wywołanej przez pożar w domu jednorodzinnym na terenie Warszawy. Jej wartość opiewała na kwotę 40 tys. zł. Czas od zgody na rozpoczęcie prac remontowych do faktycznego wejścia na budowę specjalistycznej ekipy wyniósł pięć dni. Niespełna dwa tygodnie trwały prace remontowe, po których poszkodowani mogli ponownie zamieszkać i w pełni użytkować swoją nieruchomość. Konieczne rozliczenie z ubezpieczycielem nastąpiło w terminie kolejnych dwóch dni – podsumowuje Agnieszka Nurska-Kaczor z Mondial Assistance.