Formularz Compensy do zgłaszania szkód online wysoko oceniany przez ankietowanych

Do końca lutego trwało badanie poziomu satysfakcji klientów po skorzystaniu z formularza Compensy do zgłaszania szkód online. Ankietowani pozytywnie odpowiedzieli zarówno na pytanie o czytelność formularza, jak i jego długość. Ankieta została przeprowadzona na próbie 4693 osób, które skorzystały z formularza w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy.

Compensa przeprowadziła badanie, które miało na celu zbadanie poziomu satysfakcji klientów po skorzystaniu z formularza do zgłaszania szkód online. Wyniki wskazują na wysoki poziom zadowolenia ankietowanych – w pytaniu o czytelność i zrozumiałość formularza aż 90% respondentów przyznała najwyższe oceny (70% – ocena „5”, 20% – ocena „4”), natomiast w pytaniu o długość arkusza ponad 81% badanych osób odpowiedziała, że jest on krótki.

Wyniki ankiety to dla nas bardzo ważny wskaźnik satysfakcji klientów, szczególnie że badanie zostało przeprowadzone na wysokiej próbie niemal 4700 osób. Czytelność i krótka forma formularza to właściwe podstawa – klient który zgłasza szkodę, jest zazwyczaj w emocjonalnie trudnej sytuacji i potrzebuje jasnych i czytelnych informacji, dzięki którym będzie mógł szybko dopełnić formalności i zając się pilnymi dla niego sprawami. Dlatego wysoką notę w ankiecie traktujemy jako konkretną wiadomość, że idziemy w dobrym kierunku – komentuje Grzegorz Werpachowski, Dyrektor Departamentu Danych i Strategii Klienta.

Badane osoby korzystały z formularza aby zgłosić szkody komunikacyjne (ok 50% osób), mienia (ok 21% osób) oraz życiowe (ok 29%). Badanie trwało od października 2021 roku i zostało przeprowadzone w postaci elektronicznej ankiety od razu po zakończeniu rejestracji szkody przez klienta.