Nowe wymagania dla przewoźników drogowych. Zostało tylko 30 dni!

  • Od 21 maja 2022 roku wchodzą w życie nowe wymagania Pakietu Mobilności dla przedsiębiorców realizujących międzynarodowe przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony.
  • Pojazdy takie stanowią ponad 70 proc. wszystkich samochodów ciężarowych zarejestrowanych w kraju.
  • Wśród najważniejszych zasad, które muszą spełniać przewoźnicy, jest posiadanie zdolności finansowej.
  • Jednym z kryteriów potwierdzających spełnienie tego warunku jest polisa OC zawodowej przewoźnika drogowego.

Wg raportu Transport drogowy w Polsce 2021+ przygotowanego na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) w kraju funkcjonuje ok. 125 tys. firm transportowych. To 6,6 proc. wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Duża część z nich to firmy realizujące przewozy samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2021 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 2 mln takich pojazdów. To 70 proc. wszystkich samochodów ciężarowych, z wyłączeniem pojazdów ciężarowo-osobowych oraz rolniczych. I to właśnie przedsiębiorców operujących na co dzień takimi środkami transportu czekają ważne zmiany wynikające z wymagań europejskiego Pakietu Mobilności.

Od 21 maja 2022 roku, jeżeli wykonują oni międzynarodowy transport drogowy rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dmc kształtuje się w przedziale 2,5-3,5 tony, muszą posiadać zezwolenie oraz licencję wspólnotową.

Dostawczaki i furgony jak TIR-y

Zezwolenie, a w przypadku transportu za granicę licencję, wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta lub Główny Inspektor Transportu Drogowego. Wg TLP w 2021 roku w Polsce było prawie 38 tys. przewoźników posiadających dokumenty umożliwiające międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Z tego obowiązku wyłączeni byli dotychczas ci przedsiębiorcy, którzy wykonywali przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Jednak na skutek nowych wymagań limit ten zostanie obniżony do 2,5 tony dmc. Przewoźników operujących w tym segmencie rynku będą więc obowiązywały takie same wymagania jak firmy realizujące przewozy o wyższej wadze. Jedynym wyjątkiem będzie przewóz nie więcej niż 9 osób, w przypadku kiedy dmc pojazdu nie przekroczy właśnie 3,5 tony.

– Ponad 50 proc. firm transportowych zarejestrowanych w Polsce realizujących przewozy towarowe funkcjonuje jako indywidualne działalności gospodarcze. Również dlatego nowe wymagania Pakietu mobilności mogą stanowić dla nich dodatkowe problemy. Rynek ubezpieczeniowy oferuje jednak rozwiązania pomagające przedsiębiorcom w spełnieniu wymagań wynikających z unijnej dyrektywy, bez względu na to, jaki segment rynku reprezentują. Takie produkty posiadamy także w naszej ofercie – komentuje Katarzyna Miecińska, Specjalista ds. Klienta Biznesowego w CUK Ubezpieczenia.

Kompetencje i stabilność finansowa w cenie

W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy, których zmiany dotyczą, będą zobowiązani do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez osobę upoważnioną. Konieczne stanie się wykazanie zdolności finansowej rozumianej jako dysponowanie kapitałem i rezerwami o łącznej wysokości co najmniej 1800 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd oraz 900 euro na każdy kolejny środek transportu. Wśród innych niezbędnych warunków znajdą się m.in. kryteria potwierdzające kompetencje zawodowe i dobrą reputację.

Aby potwierdzić zdolność finansową możliwe będzie także, jeżeli organ wydający zezwolenie wyrazi na to zgodę, przedstawienie gwarancji bankowej albo ubezpieczenia, w tym polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCZPD) wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Jedynie przewoźnicy, którzy na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie są zobowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań, będą mogli udokumentować swoją zdolność finansową za pomocą ubezpieczenia, czy gwarancji bankowej, bez konieczności wyrażania zgody organu wydającego zezwolenie.

– Polisa OC zawodowej przewoźnika drogowego zgłoszona jako udokumentowanie wymogu zdolności finansowej musi zawsze zabezpieczać pojazdy zgłoszone do zezwolenia. W tym przypadku należy również zwrócić uwagę na ograniczenia kwot określonych w Rozporządzeniu. Oznacza to, że kiedy polisa zawiera informację o liczbie pojazdów, to tylko taka liczba będzie w myśl przepisów objęta zabezpieczeniem – podkreśla Katarzyna Miecińska z CUK Ubezpieczenia.

Nie obowiązkowa, ale konieczna

Polisa OCZPD to ochrona skierowana do przewoźników drogowych dysponujących ważną licencją/zezwoleniem lub ubiegających się o dokumenty pozwalające na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, lub osób. Pomimo zdefiniowania odpowiedzialności prawnej przewoźników w krajowym Prawie przewozowym oraz konwencji CMR (w przypadku przewozów międzynarodowych) jest ona ubezpieczeniem dobrowolnym. Jednak umieszczenie przez ustawodawcę polisy jako jednego z kryteriów potwierdzających zdolność finansową przewoźnika powinno uświadamiać, jak ważną rolę odgrywa ona nie tylko dla wiarygodności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju firm tego sektora.

–  Podstawowym celem polisy OC zawodowej przewoźnika drogowego jest ochrona przed roszczeniami finansowymi i zobowiązaniami powstałymi w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego profesji przewoźnika drogowego. Jest to także jedna z możliwości potwierdzenia unijnych wymagań dot. wiarygodności finansowej. Warto zdawać sobie sprawę, że polisa OCZPD ma także więcej korzyści niż np. gwarancja bankowa. Wraz z ochroną OC Przewoźnika Drogowego i innymi ubezpieczeniami korporacyjnymi jest bowiem kluczowym elementem skutecznego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie transportowym – dodaje Katarzyna Miecińska z CUK Ubezpieczenia.

15 Replies to “Nowe wymagania dla przewoźników drogowych. Zostało tylko 30 dni!

  1. Всё более и больше людей из россии стали говорить против несправедливой войны рф против Украинской стороны. Родители солдат упрашивают их всех совсем не принимать участие в военных действиях против украинского государства, оберегая им жизнь. Ныне и все остальные жители могут высказать свое мнение против нечестного правительства, точто присутствует в их державе.

  2. россия ведёт несправедливую войну относительно Украинского государства. Больше сорока стран решили поддержать украинское государство в защите от российской агрессии. На сегодняшний день теперь уже всё полностью начали разуметь, через ограниченное время россии придётся проплатить по счетам за свою агрессию.

  3. Российские солдаты сказывают, что позадь всех них, в тылу становят военнослужащих прочих национальностей. Последние лупят в них, если уж они отходят и забирают всё ворованное себе. Мирные граждане с рф и дальше продолжают смиренно смотреть, как их близких гонят воевать на непорядочную войну в Украинское государство.

  4. Российское руководство и дальше продолжает откомандировывать военных на войну с Украиной. При всем этом рядовые очень нередко гибнут отнюдь не уразумевая за что. Наряду с этим их всех преимущественно сильно начинают погонять на весьма страшные участки до 9-го мая. Небезынтересно, разве всем русским жителям безразлично, что вообще погибают беспричинно их молодые люди и они будут в равной мере равнодушно глазеть на все это и еще совсем ничего не высказывать, пока что их всех несправедливо посылают на погибель несправедливые управляющие лица?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.