Prognozy na 2022: kredyty będą droższe, ale chęć Polaków do ich zaciągania nie spadnie

Inflacja i rosnące koszty utrzymania mogą zmuszać Polaków do finansowania zakupów kredytem. Niskie bezrobocie może sprawić, że w 2022 r. chęć Polaków do zaciągania kredytów nie osłabnie, mimo wzrostu stóp procentowych. Wyższe ceny używanych samochodów spowodują większy popyt na kredyty samochodowe. W tym roku więcej klientów, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, będzie zaciągało kredyt samochodowy na zakup samochodów elektrycznych.

Prognozy na 2022 r. dotyczące dalszego spadku bezrobocia i wzrostu płacy minimalnej, a co za tym idzie, średniego wynagrodzenia, mogą optymistycznie nastrajać gospodarstwa domowe. Spodziewany  dalszy, choć trochę mniej dynamiczny, wzrost gospodarki może zachęcać przedsiębiorców do inwestycji. Te pozytywne perspektywy psuje wysoka inflacja.

Rosnące ceny i koszty utrzymania mogą skutkować tym, że klienci, sięgając po niektóre towary, będą musieli posiłkować się kredytem. Mogą to robić z mniejszymi obawami, ze względu na pozytywne prognozy makroekonomiczne i niewielkie ryzyko utraty pracy. Również przedsiębiorcy chcący wykorzystać wzrost gospodarczy do rozwoju firmy, będą musieli zderzyć się z rosnącymi kosztami produkcji czy pracy. Mogą być więc zmuszeni do szukania zewnętrznych źródeł finansowania np. wymiany floty aut z wykorzystaniem kredytu. Obserwowaliśmy to już w ubiegłym roku i spodziewamy się kontynuacji tego trendu  – uważa Nuno de Oliveira, prezes Cofidis Polska.

Już 2021 r. pokazał, że Polacy coraz chętniej korzystali z kredytów i pożyczek, po ustaniu obaw związanych z lockdownem oraz wybuchem pandemii w 2020 r. Z danych Biura Informacji Kredytowej za 11 miesięcy 2021 roku wynika, że wartość udzielanych przez banki kredytów gotówkowych wzrosła o prawie 30%, kredytów ratalnych o niemal 20%, a pożyczek pozabankowych aż o ponad 55%. W efekcie tych wzrostów rynek kredytów gotówkowych już osiągnął rozmiary sprzed pandemii, a wartość kredytów ratalnych i pożyczek pozabankowych była wyższa.

Wyższe stopy nie zniechęcą do kredytów

Eksperci spodziewają się, że wzrost stóp procentowych w 2022r. nie wpłynie na zmianę zainteresowania Polaków kredytami konsumpcyjnymi.

– Chcemy jednak, żeby klienci wnioskujący o finansowanie w Cofidis otrzymywali pełną informację dotyczącą ryzyk związanych z zaciąganiem zobowiązań i podejmowali świadome decyzje. Dlatego udzielając kredytu, bierzemy pod uwagę poziom obecnego zadłużenia i uczulamy na skutki spodziewanego w najbliższych miesiącach wzrostu stóp procentowych  – mówi Nuno de Oliveira, prezes Cofidis Polska.

W tym roku prognozowany jest również wzrost zainteresowania kredytami ratalnymi na zakup różnych dóbr oferowanych w tradycyjnych sklepach czy w sektorze e-commerce, w tym rozwiązaniami typu „kup dziś, zapłać później”.

W 2022 r. okaże się też, czy Polacy będą mieli tak bogaty jak obecnie wybór ofert różnych firm pożyczkowych. Szykowana nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim zmniejsza istotnie rentowność tego typu działalności, przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów np. dotyczących kapitału zakładowego instytucji pożyczkowych, który ma wynosić nie mniej niż 1 mln zł.

Dla instytucji finansowych, powiązanych z dużą grupą kapitałową, to nie będzie problemem. Ale część mniejszych firm może zniknąć z rynku – mówi Nuno de Oliveira.

Finansowanie zakupu auta może być tańsze

Rosnące oprocentowanie powinno skłonić klientów do dokładnego liczenia kosztów związanych z różnymi formami finansowania.

– Prognozuję, że wzrośnie zainteresowanie finansowaniem zakupu pojazdów dedykowanym do tego  kredytem samochodowym. Koszty związane z jego udzieleniem są niższe w porównaniu do kredytu gotówkowego. Tymczasem – co zaskakujące – wciąż wielu Polaków korzysta właśnie z tego mniej atrakcyjnego sposobu finansowania – mówi Nuno de Oliveira.

Zwraca uwagę, że kredyt samochodowy jest często udzielany jedynie na podstawie oświadczeń klienta o zarobkach i nie trzeba dostarczać dokumentów poświadczających określony poziom dochodów, jak to jest w kredycie gotówkowym. Dodatkowo, kredyt samochodowy może zostać udzielony z zabezpieczeniem miękkim (warunkowym) tzn. klient jest w pełni właścicielem pojazdu, kredytodawca nie jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym i brak jest umowy przewłaszczenia.

Z początkiem 2022 r. zmieniają się zasady opodatkowania sprzedaży pojazdu po okresie leasingu. Pozbycie się wykupionego do majątku prywatnego pojazdu przed upływem sześciu lat, będzie oznaczało konieczność zapłaty podatku dochodowego. Od dochodu ze sprzedaży auta, trzeba będzie też zapłacić składkę zdrowotną. Z kolei, gdy przedsiębiorca pojazd wykupi do firmy, to podatek VAT trzeba będzie zapłacić od wartości samochodu, a nie – jak dotąd – od wartości wykupu.

Te zmiany mogą wpłynąć na preferencje przedsiębiorców dotyczące korzystania z tego sposobu finansowania pojazdów. Bardziej popularna będzie forma umowy, w której na zakończenie okresu leasingu tzw. wartość wykupu będzie możliwie wysoka. Wówczas różnica między wartością wykupu, a ceną rynkową nie będzie duża, więc i obciążenie podatkowe nie będzie dotkliwe. Niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć jednak problem ze sfinansowaniem takiego zakupu gotówką. Można się więc spodziewać, że będą posiłkowali się kredytem samochodowym.

Samochody coraz droższe, bo jest niska podaż

Wzrost cen samochodów, zarówno nowych, jak i używanych, może skłaniać do większego zainteresowania kredytami. Końcówka 2021 pokazała, że podstawową barierą w wymianie samochodu na nowy, była niska dostępność pojazdów, ze względu na niedobory przewodników niezbędnych do produkcji, szczególnie samochodów osobowych. Producenci pojazdów muszą o nie konkurować z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony producentów sprzętu elektronicznego, którzy notują wzrost pobytu na swoje towary wywołany zmianami w sposobie pracy. Tymczasem kolejne fabryki ogłaszały ograniczenia w produkcji np. ze względu na pożary czy susze, które skutkowały niedoborami  wody, niezbędnej do produkcji tych podzespołów. Do tego doszły opóźnienia w transporcie z Azji ze względu na COVID. Efekt jest taki, że choć samochody stoją na placach prawie gotowe, to nie można ich sprzedać. Według różnych źródeł, z tego powodu w 2021 r. nie wyprodukowano na świecie około 8-9 mln aut. Z danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w listopadzie 2021 r. liczba rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych była o ponad 20% niższa niż w analogicznym okresie, rok wcześniej.

–  Jeśli na zamówione w salonie auto trzeba było czekać nawet rok, to część osób decydowała się na zakup używanego, ale stosunkowo nowego pojazdu. To spowodowało wzrost cen u sprzedawców, ale też stopniowe zmniejszenie dostępności takich aut. Nie zanosi się na to, żeby w 2022 r. ten trend szybko się odwrócił  – mówi Nuno de Olivera, prezes Cofidis Polska.

Z analiz i ankiet przeprowadzonych przez IBRM Samar, wynika, że problem z dostępnością przewodników zacznie wygasać dopiero w drugiej połowie roku. Ma to pozwolić na wzrost sprzedaży nowych aut osobowych na poziomie 9% na koniec 2022 r. To optymistyczne przewidywania, bo według wstępnych szacunków za 2021 r. ten wskaźnik wyniesie niecałe 4%.

Oszczędności plus kredyt lekarstwem na wyższe ceny

Ceny nowych aut wzrosły od stycznia do października 2021 r. o 9,6%. Jednocześnie wynagrodzenia nie rosną wprost proporcjonalnie. Jak wyliczył IBRM Samar oznaczało to, że przeciętny Polak kupujący w październiku 2021 nowe auto średniej wartości musiał na nie pracować przez 2 lata i 9 miesięcy. Dla porównania w styczniu 2018 r. było to 2 lata i 7 miesięcy. Dlatego Polacy stoją przed dużym dylematem. Z jednej strony inflacja sprawia, że ich oszczędności tracą na wartości. Z drugiej, pandemia zmieniła nawyki konsumpcyjne, np. rośnie chęć posiadania własnego samochodu. Na to nakłada się niska podaż nowych samochodów, co skutkuje wzrostem cen samochodów używanych. Bezrobocie jest na niskim poziomie, więc Polacy czują się bezpiecznie. To wszystko ma wpływ na to, że częściej biorą kredyty.

Jakie decyzje podjęła część Polaków, widzimy analizując zachowania naszych Klientów. Chętniej niż w latach poprzednich zaciągali u nas kredyty samochodowe, ale jednocześnie spadło zainteresowanie pełnym finansowaniem zakupu auta, czyli bez wpłaty własnej – mówi Nuno de Oliveira.

Z danych Cofidis wynika, że już po trzech kwartałach 2021 r. liczba umów kredytu samochodowego była podobna do tej, osiągniętej w całym 2020. W tym samym czasie średnia wartość kredytowanego pojazdu wzrosła o 16%, a wysokość udzielanego kredytu o niecałe 14%. Skąd brały się więc dodatkowe środki na zakup pojazdu? Okazuje się, że Polacy w większym stopniu  przeznaczali posiadane oszczędności na wkład własny w finansowaniu zakupu samochodu. Różnicę widać, szczególnie jeśli porównamy przed-pandemiczny 2019 r. z 2021. r. Wskaźnik kredytów zaciąganych bez wkładu własnego spadł z 32% do 22%.

Pandemia zachęca do wymiany auta

Na zachowania Polaków wpłynął też COVID. Niektórych zachęcił do porzucenia komunikacji publicznej na rzecz samochodu. Część, nie mogąc wyjeżdżać na zagraniczne wakacje, decyduje się na podróże po Polsce i chce to robić nowszym, niezawodnym i bardziej bezpiecznym samochodem. Nie można też bagatelizować faktu, że zmiana samochodu na lepszy jest pozytywnym impulsem, tak potrzebnym w trudnych pandemicznych czasach.

Te elementy przyczyniały się do większego popytu na kredyty samochodowe i pozostaną one aktualne w przyszłym roku, bo jak widać COVID, niestety nie ustępuje– mówi Nuno de Oliveira.

Samochody elektryczne – perspektywiczna nisza

Analitycy Cofidis szacują, że w przyszłym roku więcej klientów, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, będzie zaciągało kredyt samochodowy na zakup samochodów elektrycznych.

– Z jednej strony są one droższe niż te same modele z tradycyjnymi silnikami. Z drugiej pojawiły się, dopłaty w ramach programu „Mój elektryk”  – mówi Nuno de Oliveira, prezes Cofidis Polska.

Z danych zebranych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wynika, że w listopadzie 2021 r. na polskie drogi wyjechało najwięcej w historii samochodów elektrycznych, bo 1,1 tys. Na razie liczba nie jest imponująca, istotny jest jednak dynamiczny trend wzrostowy, bo to cztery razy więcej niż w styczniu 2021 r.

Na całym świecie udział takich aut w wolumenie sprzedaży rośnie i przewidywany jest dalszy dynamiczny wzrost. Nie ma powodu, dla którego polski rynek miałby zachowywać się inaczej – mówi Nuno de Olivera.

Na przykład analitycy Credit Suisse w Raporcie „Supertrends. Investing with purpose.” policzyli, że w 2020 r. sprzedaż „elektryków” w skali globalnej wyniosła około 4%, ale przewidują, że w ciągu kolejnej dekady, ten wskaźnik wzrośnie do około 27%.

354 Replies to “Prognozy na 2022: kredyty będą droższe, ale chęć Polaków do ich zaciągania nie spadnie

 1. Pingback: bahis siteleri
 2. My wife and i have been quite happy when Emmanuel could do his inquiry out of the ideas he received while using the blog. It is now and again perplexing to just choose to be giving for free tips and tricks which often the others might have been making money from. So we understand we have the website owner to be grateful to for that. The type of explanations you made, the simple blog menu, the friendships you can give support to foster – it’s got many fantastic, and it’s really helping our son in addition to our family consider that this concept is fun, and that’s truly indispensable. Many thanks for all!

 3. Thanks a lot for giving everyone an exceptionally brilliant chance to read in detail from this web site. It is always so excellent and also full of a lot of fun for me personally and my office acquaintances to search your site a minimum of thrice every week to read the fresh issues you have. And definitely, I’m also always happy concerning the staggering solutions you serve. Certain 1 facts on this page are certainly the finest I’ve had.

 4. I must voice my admiration for your kind-heartedness for folks who should have guidance on this one theme. Your very own commitment to passing the solution throughout appeared to be exceptionally beneficial and has without exception helped associates much like me to realize their desired goals. The useful tips and hints denotes much to me and extremely more to my fellow workers. Best wishes; from each one of us.

 5. I as well as my friends have already been going through the good tactics on your web site and then then developed a terrible suspicion I never expressed respect to the site owner for those strategies. All of the guys came consequently glad to study them and have in effect actually been making the most of those things. I appreciate you for truly being really helpful and also for making a choice on these kinds of essential resources millions of individuals are really eager to learn about. My personal honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 6. I intended to write you the little bit of note to say thanks again on your extraordinary methods you have shown in this case. This is really open-handed with you in giving extensively precisely what many people might have made available as an e-book to earn some money for their own end, principally considering the fact that you might have done it if you ever wanted. The tactics also worked like the fantastic way to fully grasp that someone else have similar eagerness just as mine to figure out many more when it comes to this issue. I am sure there are some more pleasurable periods ahead for many who browse through your blog post.

 7. I simply had to say thanks once more. I am not sure what I would’ve made to happen in the absence of the actual secrets provided by you about such a concern. It was before a real distressing scenario in my position, but finding out this expert strategy you dealt with it made me to leap with happiness. I am grateful for your work and thus trust you recognize what a great job your are carrying out instructing the rest through the use of your webblog. Most probably you’ve never come across all of us.

 8. Thank you for all your work on this web page. Betty delights in carrying out internet research and it’s really easy to understand why. Almost all notice all concerning the lively method you deliver informative steps by means of your web site and therefore strongly encourage participation from website visitors on the content so our own daughter is without question being taught a great deal. Have fun with the rest of the new year. You are carrying out a good job.

 9. I in addition to my guys were found to be studying the best ideas found on your web blog and immediately I had an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for them. The boys came passionate to read all of them and have certainly been enjoying those things. Appreciate your getting so accommodating and also for pick out some marvelous issues millions of individuals are really desirous to understand about. My very own honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 10. I want to express some appreciation to the writer just for bailing me out of this particular circumstance. Just after looking out throughout the search engines and seeing tips that were not powerful, I figured my entire life was well over. Living without the presence of approaches to the issues you’ve solved all through your site is a crucial case, as well as the ones which might have adversely affected my entire career if I hadn’t encountered your blog post. Your main skills and kindness in playing with almost everything was vital. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a solution like this. I’m able to at this point look ahead to my future. Thanks very much for the skilled and result oriented help. I will not be reluctant to propose your blog post to any individual who needs to have guide on this area.

 11. I happen to be writing to let you be aware of what a helpful encounter my friend’s princess enjoyed going through yuor web blog. She even learned such a lot of details, which include how it is like to possess a very effective giving mindset to have men and women without difficulty thoroughly grasp certain multifaceted issues. You actually surpassed her expected results. Many thanks for offering the effective, trusted, explanatory as well as cool thoughts on your topic to Lizeth.

 12. I would like to show my love for your generosity giving support to visitors who have the need for help on your area. Your personal commitment to getting the message throughout became incredibly powerful and have always empowered girls much like me to realize their targets. Your entire warm and helpful hints and tips indicates so much a person like me and much more to my fellow workers. Regards; from all of us.

 13. I must express thanks to this writer for bailing me out of this particular instance. Right after checking throughout the the web and finding strategies that were not helpful, I was thinking my entire life was gone. Existing devoid of the approaches to the problems you’ve sorted out all through the posting is a serious case, and ones that would have adversely damaged my career if I had not discovered your website. Your good competence and kindness in maneuvering a lot of stuff was valuable. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a subject like this. I can now look forward to my future. Thanks a lot very much for this professional and effective help. I will not be reluctant to refer your blog post to any individual who should receive direction on this situation.

 14. I needed to draft you this little observation to give many thanks as before over the gorgeous opinions you have featured on this website. It has been wonderfully generous with people like you to make extensively just what a number of people would’ve advertised as an ebook in making some money for themselves, specifically seeing that you could possibly have tried it in the event you wanted. These solutions as well acted to become fantastic way to know that other individuals have a similar dreams really like mine to know more and more with reference to this issue. I’m certain there are several more pleasant occasions ahead for those who scan your site.

 15. I would like to get across my respect for your kindness for folks that have the need for assistance with this particular topic. Your personal commitment to passing the solution all through had become definitely advantageous and have continually encouraged guys much like me to reach their targets. Your new invaluable guideline signifies a lot a person like me and especially to my colleagues. Best wishes; from everyone of us.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.