Piotr Ruszowski prezesem Mondial Assistance

Piotr Ruszowski o perspektywach assistance

Piotr Ruszowski został – z początkiem 2022 r. – prezesem Mondial Assistance. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Frączka, który kierował tą firmą przez ostatnie 22 lata. Nowy prezes zamierza wykorzystać możliwości stwarzane przez nowe technologie do rozwoju nowej jakości usług assistance i ubezpieczeń mieszkaniowych, komunikacyjnych i medycznych.

Nominacja Piotra to przykład modelowej sukcesji, w której menedżer związany przez wiele lat z firmą, teraz przejmuje jej stery. Cieszę się, że trafiają one w ręce Piotra, który przez wiele lat odpowiadając za sprzedaż i marketing udowodnił swoją kreatywność, jeśli chodzi o rozwój oferty i jej promocję, a także umiejętności w obszarze zarządzania. Wierzę, że pod jego przewodnictwem firma utrzyma pozycję lidera innowacji w sektorze usług pomocowych i ubezpieczeniowych  – mówi Tomasz Frączek, który kierował Mondial Assistance od 1999 r. do końca 2021 r.

W tym okresie firma rozwinęła zakres i zasięg swoich usług na tyle, że obecnie obejmuje opieką ponad 10,5 mln Polaków. Daje to jej pozycję lidera rynku assistance w Polsce. Nowy prezes zamierza wykorzystać możliwości stwarzane przez nowe technologie do rozwoju nowej jakości usług assistance i ubezpieczeń.

Nowe trendy w usługach assistance

Nowe technologie pozwalają na rozwój tzw. smart home, czyli zestawu wszystkich możliwych czujników pozwalających na wczesne zaalarmowanie klienta i asystora o sytuacji, która dzieje się w domu np. zalaniu, pożarze. Będzie się też rozwijała kategoria pomocy po szkodzie. Będziemy pomagali nie tylko przy prostych sprawach związanych z cieknącym kranem, ale też przy poważnych zdarzeniach związanych z zalaniem czy pożarem – mówi Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance.

Spodziewa się też większego zainteresowania ubezpieczycieli outsourcingiem procesu obsług likwidacji szkód komunikacyjnych. Rola asystora nie będzie ograniczała się jak obecnie do np. do holowania pojazdu czy podstawienia samochodu zastępczego.

Klienci mogą do nas dzwonić również po to, żeby w praktyce rozpocząć proces likwidacji szkody. Bardzo często jest przecież tak, że to my pierwsi dowiadujemy się o wypadku i to nasz przedstawiciel jest pierwszy na miejscu zdarzenia – mówi Piotr Ruszowski.

Prognozuje też dalszy rozwój ubezpieczeń medycznych. Przy czym jego zdaniem rola ubezpieczyciela i asystora nie będzie już ograniczała się do organizacji pomocy medycznej i pokrycia kosztów związanych z jej udzieleniem, czy późniejszą rehabilitacją.

Będziemy dostarczali coraz większą wartość z perspektywy prewencji, czyli dbania o zdrowie i życie naszych klientów – zapowiada Piotr Ruszowski.

Piotr Ruszowski o nowych trendach na rynku assistance

Innowacje Mondial Assistance

Przypomina, że Mondial Assistance jest znany z innowacji związanych z wykorzystaniem technologii i konstrukcji produktów. To pierwsza firma, która wprowadziła takie rozwiązania z zakresu telemedycyny jak np. zdalne EKG. Pozwoliło to na skonstruowanie pakietu ubezpieczeniowego skierowanego do osób z problemami kardiologicznymi.

Wprowadziliśmy też na rynek assistance funeralne, które wydawało się trudnym produktem do sprzedaży. Jednak z czasem agenci przekonali się, że do klientów trafia komunikat „zadbaj o swoich bliskich, nawet po twojej śmierci”. W tym trudnym dla rodziny momencie cenna jest usługa pomocy w organizacji pogrzebu i przy załatwianiu różnych związanych z tym formalności. Takie ubezpieczenie jest znakomitym dodatkiem do ubezpieczenia na życie lub zdrowotnego. To przykład niszowego rozwiązania, ale pokazuje, że nie boimy się wdrażania nowych pomysłów. Dzięki temu możemy się szczycić wieloma rozwiązaniami wprowadzanymi na rynku po raz pierwszy. Chcę kontynuować to podejście, które zapewniło nam pozycję lidera na rynku assistance  – mówi Piotr Ruszowski.

Piotr Ruszowski o innowacjach wdrażanych przez Mondial Assistance

Nota biograficzna

Piotr Ruszowski jest związany z Mondial Assistance od 2011 roku. Najpierw jako kierownik działu marketingu i komunikacji, od 2014 jako dyrektor pionu sprzedaży i marketingu. Zawodową karierę rozpoczynał w dziale komunikacji marketingowej PricewaterhouseCoopers (PwC).  

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył London School of Public Relations oraz Chartered Institute of Marketing.

Informacja o Mondial Assistance

Mondial Assistance jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, obecnej na 5 kontynentach, z 36 oddziałami na całym świecie. Organizacją usług pomocowych na świecie zajmuje się od prawie sześćdziesięciu lat, a w Polsce od 22 lat. Obecnie obejmuje opieką około 10,5 mln Polaków, co daje jej pozycję lidera usług assistance w Polsce. Sieć usługodawców na świecie liczy około 400 tys. podmiotów. W Polsce pomoc medyczną dla jej klientów świadczy około 3,5 tys. usługodawców tj. ambulanse, szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, pielęgniarki. Usługi domowe świadczy blisko 1000 serwisów AGD/RTV, hydraulików, szklarzy, ślusarzy, dekarzy, murarzy itp. Sieć pomocy drogowych, wypożyczalni samochodów, firm prowadzących inspekcje przed sprzedażą polisy i po wystąpieniu szkody liczy ponad 1000 usługodawców.