Samochody kupowane na kredyt są coraz młodsze. Kredytowa mapa Polski.

  • Przeciętnie auto kupowane na kredyt ma 7 lat – wynika z kredytowej mapy Polski
  • Najmłodsze, bo 6-letnie pojazdy kupują na kredyt mieszkańcy województwa podlaskiego, najstarsze, 9-letnie – województwa lubelskiego
  • Rozbieżności widać też w wartości kredytowanych aut. W podlaskim to przeciętnie 58 tys. zł a w lubelskim – 43 tys. zł.

– Kredytowa mapa Polski pokazuje trendy w zachowaniach finansowych Polaków. Widzimy, że mimo trudnych, pandemicznych warunków klienci zaciągają kredyty na coraz młodsze i, co za tym idzie, coraz droższe pojazdy – mówi Nuno de Oliveira, Prezes Cofidis Polska.

Z analizy firmy wynika, że w 2019 r. średni wiek kredytowanego przez nią pojazdu wyniósł 8 lat, a w 2020 i 2021 r. było to nieco ponad 7 lat. Dla porównania, przeciętne auto jeżdżące po Polskich drogach ma ponad 14 lat. Niestety starych samochodów przybywa. Jak wynika z danych firmy Samar monitorującej rynek motoryzacyjny sprowadzamy coraz starsze pojazdy. Na przykład w sierpniu 2021 r. średni wiek takiego pojazdu przekroczył 12 lat.

Wiek pojazdów ma znaczenie np. dla ogólnego bezpieczeństwa na drogach czy stanu środowiska. To dobrze, że coraz więcej Polaków może kupić nowsze, bardziej bezpieczne i ekologiczne auto – mówi Nuno de Oliveira.

Auta na kredyt coraz młodsze i…

Stosunkowo najmłodsze auta – bo 6-letnie – kupowali klienci Cofidis z województwa podlaskiego. W większości pozostałych województw średni wiek kredytowanego auta wynosił 7-8 lat. Tylko w województwie lubelskim było to 9 lat.

Obserwujemy stopniowy spadek znaczenia samochodów w wieku na poziomie średniej i powyżej średniej wieku pojazdów w Polsce. 14 i więcej lat miało w 2019 r. ponad 10% kredytowanych przez nas pojazdów. W kolejnych dwóch latach ten wskaźnik spadł do około 9%. Choć nie jest to skokowy spadek, to cieszy ten pozytywny trend mówi Marcin Szulc, Dyrektor ds. Handlowych i Rozwoju Biznesu w Cofidis.

… coraz droższe

Te dane znajdują odzwierciedlenie również w wartości kredytowanych pojazdów. Z analizy firmy widać zdecydowany wzrost wartości kredytowanych aut. Jeśli porównać dane z ostatniego przed-pandemicznego roku, czyli 2019, do dostępnych danych z 2021 r. to przeciętnie była ona wyższa o prawie 30%. W 2019 r. średnia wartość pojazdu kupowanego na kredyt w Cofidis wynosiła niecałe 38 tys. zł. Obecnie to już nieco ponad 49 tys. zł.

Najniższą wartość kredytowanych samochodów Cofidis notuje w województwie lubelskim – 43,2 tys. zł, czyli tam, gdzie średni wiek kredytowanego pojazdu jest najwyższy. Na drugim biegunie jest województwo podlaskie, którego mieszkańcy decydują się na skredytowanie stosunkowo najnowszych pojazdów, o średniej wartości niemal 58 tys. zł. W województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim jest to niewiele mniej, bo około 57 tys. zł. W tych regionach średnia wieku pojazdów wynosi około siedmiu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *