Debaty podatkowe – nowy cykl na Politechnice Gdańskiej. Relacja z wydarzenia

Nowy rok przynosi sporo istotnych zmian w prawie podatkowym. Redakcja Finboxa miała przyjemność uczestniczyć w pierwszym spotkaniu z cyklu ,,Debat podatkowych”, które odbyło się na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Podczas prelekcji omówione zostały praktyczne aspekty związane właśnie z ostatnio wprowadzonymi zmianami w przepisach podatkowych. Warto podkreślić, że podczas spotkania każda z części omówiona została dość szczegółowo, pomimo tego i tak wiele kwestii pozostaje wciąż pod znakiem zapytania.

> Exit tax – podatek od przeniesienia biznesu

Od tego roku do polskiego systemu podatkowego został wprowadzony podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków tzw. ,,podatek wyjścia” (ang. exit tax), wprowadzony na mocy unijnej dyrektywy ATAD przeciw nadużyciom podatkowym. Od 2019 przedsiębiorcy przenoszący swój biznes za granicę zapłacą dodatkowo. Opodatkowanie dotyczy niezrealizowanych jeszcze zysków w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów, a także tych wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub w związku ze zmianą rezydencji podatkowej, w wyniku której Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika.

A co ze stawkami? Zasadnicza stawka podatku to 19% oraz 3% (mniejsza dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących biznesu, które wyprowadzają się poza Polskę i wcześniej spędziły w naszym kraju min. 5 lat). Opodatkowaniu podlegać będą papiery wartościowe, a także udziały w spółkach i funduszach inwestycyjnych o wartości ponad 2 mln zł.

> Leasing samochodów osobowych – czy ucierpią tylko posiadacze luksusowych aut?

Rok 2019 wprowadził także zmiany w sposobie rozliczania kosztów leasingu samochodów. Od teraz wszyscy przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na leasing samochodów, których wartość przekracza 150 tys. złotych (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu), raty leasingu będą mogli rozliczyć wyłącznie w wysokości wynikającej z proporcji, w jakiej kwota 150 tys. pozostaje do wartości samochodu. Dla pojazdów o mniejszej wartości nie przewiduje się zmian w sposobie rozliczania.

Nowe przepisy uderzą najbardziej w przedsiębiorców, którzy w ramach umowy leasingu korzystają z aut osobowych w celach prywatnych i służbowych. W ich przypadku kosztem uzyskania przychodu będzie 75% wydatków eksploatacyjnych – a nie 100% tak jak było to dotychczas. Kolejna modyfikacja dotyczy podniesienia limitu amortyzacji – w przypadku samochodów osobowych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla aut elektrycznych.

Podwyższenie kwoty limitu wartości pojazdu, do której możliwej będzie pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu zapewne ucieszy wielu przedsiębiorców. Warto przypomnieć, że kwota amortyzacji samochodu przed zmianami wynosiła 20 tys. euro (ok. 86 tys. zł).

> Innovation Box – zachęta do innowacyjności

Na przedsiębiorców oprócz dodatkowych kosztów czekają także nowe ulgi podatkowe. Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy powinny wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w naszym kraju działalności badawczo-rozwojowej, zmianę modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a przede wszystkim mają zwiększyć świadomości w zakresie praw własności intelektualnej, które mogą być potencjalnym źródłem przychodów.

Od początku roku możliwe jest opodatkowanie dochodów z określonych praw własności intelektualnej, wytworzonych rozwiniętych lub ulepszonych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, na poziomie 5% (wcześniej 19%).

Potencjalnie każdy podatnik może być beneficjentem ulgi B+R, jednak musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi zidentyfikować w swojej działalności te obszary i działania, które mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz ustalić wysokość kosztów, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi. Niezbędne do otrzymania ulgi jest także wyodrębnienie w ewidencji księgowej kosztów owej działalności.

> Kto zapłaci nowy podatek od nieruchomości komercyjnych?

Podczas debaty omówione zostały także istotne zmiany podatku od nieruchomości. Od początku roku, właściciele budynków wartych łącznie ponad 10 mln złotych czerpiący dochody z najmu lub podobne, zapłacą podatek niezależnie od rodzaju budynku. Każdy budynek będący własnością podatnika (także w przypadku współwłasności) położony w Polsce, który „został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze” od teraz podległa daninie w wysokości 0,42% rocznie.

Co to oznacza? Podatnicy mający hale magazynowe i wynajmujące je w części czy właściciele tzw. aparthoteli (świadczący usługi wynajmu, a nie hotelowe czy zakwaterowania), zapłacą specjalną daninę. Dotyczy to także budynków biurowych. Nawet jeśli wykorzystywane są głównie na własne potrzeby, od teraz stanowią przedmiot opodatkowania. Nie dotyczy to tylko budynków, w których udział powierzchni wynajmowanej nie przekroczy 5% lub służących określonym celom publicznym.

Jak podkreślają prowadzący nowy cykl wydarzeń, tematów które wymagają szczegółowej analizy pozostało jeszcze bardzo wiele, a więc warto oczekiwać na kolejną debatę – kolejne spotkanie planowane jest już w marcu.

Organizatorami spotkania byli dr hab. Wojciech Wyrzykowski oraz mgr Piotr Kasprzak.