Czy rzeczywiście potrzebujemy polisy zdrowotnej bez limitów?

  • Dane OECD pokazują, że Polacy do lekarza udają się średnio 7 razy w roku.
  • Specjalistami, do których najczęściej umawiamy się na wizytę są ginekolog, pediatra i ortopeda.
  • Według ekspertów rynku nie tylko najwyższe warianty ubezpieczeń zapewniają skuteczną ochronę zdrowia.

Wśród Polaków panuje przekonanie, że odpowiednią ochronę medyczną zapewniają wyłącznie te warianty polisy zdrowotnej, które nie przewidują żadnych limitów świadczeń i konsultacji medycznych. Czy jest to jednak prawda? Jak pokazują dane statystyczne dotyczące świadczeń medycznych gromadzone przez OECD, w Polsce realizowanych jest rocznie 7,5 konsultacji lekarskiej per capita. Ponadto, z obserwacji SALTUS Ubezpieczenia wynika, że najczęściej udajemy się do internisty, a specjalistami, do których zgłasza się najwięcej pacjentów, są ginekolog, pediatra i ortopeda. Niewiele rzadziej o poradę prosimy dermatologa, endokrynologa oraz okulistę.

Przeświadczenie o tym, że najlepszym wyborem są ubezpieczenia zdrowotne bez limitów, powstało z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dynamiczny rozwój rynku prywatnych świadczeń medycznych w formie abonamentowej został zainicjowany przez specjalistyczne firmy oferujące pakiety usług, które jedynie w najwyższych wariantach zapewniają dostęp do lekarzy wszystkich specjalności i szeroki zakres badań. Po drugie, Polacy, mimo rosnącej świadomości na temat funkcjonowania ubezpieczeń, polisy zdrowotne nadal traktują jako pomoc doraźną w momencie, kiedy zachorują, a nie długotrwałą inwestycję w ochronę zdrowia – mówi Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Ważny argument dla pracodawców

Zdecydowana większość osób korzysta prywatnych świadczeń medycznych w ramach ubezpieczeń grupowych lub abonamentów kupowanych przez pracodawców. Dzieje się tak m.in. dlatego, że dostęp do prywatnych świadczeń medycznych jest niezmiennie jednym z najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych. Jakie są jednak szczegółowe oczekiwania pracowników co do jego zakresu? Według danych zaprezentowanych przez Hays w „Raporcie płacowym 2018. Trendy na rynku pracy” aż 65% osób liczy, że firma zapewni im dostęp do bogatej oferty świadczeń medycznych.

Przyczyną takiej postawy pracowników jest wspomniane wcześniej przeświadczenie o konieczności posiadania nielimitowanego dostępu do lekarzy i badań. Jednak biorąc pod uwagę to, w jaki sposób korzystamy ze świadczeń medycznych w ciągu roku oraz różnorodność dostępnych obecnie na rynku rozwiązań, nie jest to konieczne do zapewnienia pracownikom realnej ochrony zdrowia. Istnieją produkty, które już w najniższych wariantach oferują dostęp do szerokiej listy specjalistów i badań, a wraz ze wzrostem wartości pakietu zwiększa się przede wszystkim liczba świadczeń, z których można skorzystać w ciągu roku, a nie ich zakres.

Taka postawa zatrudnionych wynika też czasem z braku wyczerpujących informacji przekazywanych przez pracodawców na temat korzyści, jakie można czerpać z polis zdrowotnych. Dlatego zachęcamy pracodawców do regularnego informowania pracowników na temat dostępnych świadczeń oraz roli profilaktyki. Dzięki odpowiedniej edukacji, zachęcaniu do systematycznego kontrolowania stanu zdrowia i wskazówkom, na jakie usługi powinni zwrócić szczególną uwagę, łatwiej im będzie w optymalny sposób wykorzystać posiadane ubezpieczenie, również to z limitem świadczeń. Efektem tego będzie wzrost zadowolenia pracowników – dodaje Małgorzata Jackiewicz z SALTUS Ubezpieczenia.

Jak dostosować polisę do potrzeb?

Rynek ubezpieczeń w Polsce nieustannie się rozwija. W związku z tym przedsiębiorcy szukający dodatkowej ochrony dla swoich pracowników mają do dyspozycji wiele rozwiązań. Na co zatem należy zwracać przede wszystkim uwagę? Zarządzający firmami produkcyjnymi powinni uwzględnić w polisie świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz opieki ambulatoryjnej i chirurgii 1 dnia. Dla przedsiębiorstw działających w obszarach narażonych na występowanie chorób zawodowych najbardziej istotna będzie lista konkretnych specjalistów i badań diagnostycznych oferowanych w ramach polisy. Warto też pamiętać, że niektóre towarzystwa proponują programy zdrowotne wspierające profilaktykę i szybkie wykrycie najpoważniejszych schorzeń. Z kolei firmy prowadzące działalność w kilku lokalizacjach na terenie całego kraju powinny więcej uwagi poświęcić liście placówek medycznych, w których jej pracownicy mogą otrzymać pomoc. Ubezpieczyciele stawiają nie tylko na współpracę z ogólnopolskimi lub regionalnymi sieciami przychodni, ale współdziałają również z samodzielnymi jednostkami. Dzięki temu pacjenci mają zagwarantowany dostęp do pomocy na terenie całego kraju, również poza aglomeracjami miejskimi.

Ponadto, coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych daje możliwość modyfikowania zakresu ubezpieczenia, w taki sposób, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom przedsiębiorstwa oraz jego możliwościom finansowym.