Rok w FM

Mariusz Kisiel – Dyrektor Operacyjny TechFM w SPIE Building Solutions …