W perspektywie spadku zamówień z rynku biurowego firmy FM rozszerzają swoje kompetencje

  • Pandemia wywołała sporo zmian na rynku FM – nieco zmniejszony popyt na usługi FM w sektorze retail rekompensuje zwiększone zapotrzebowanie na te usługi z obiektów magazynowo-logistycznych.
  • W I połowie 2020 r. popyt na przestrzeń magazynową wzrósł o 25%, w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku. W 2020 r. wynajęto już niemal 2,43 mln mkw. Tę przestrzeń trzeba przygotować i zagospodarować od strony usług FM.
  • Firmy FM aktywnie poszerzają też swoje kompetencje dostosowując się do sytuacji. Jednym z przykładów jest budowa stacji uzdatniania wody dla parku logistyczno-magazynowego.

W tym roku popyt na usługi FM w biurach jest tylko nieznacznie zmniejszony, załamania nie odnotowano. Skokowy wzrost zapotrzebowania na usługi związane z zachowaniem czystości, dezynfekcją i odkażaniem w części zastąpił nieco zmniejszone zapotrzebowanie na innych polach. Pojawiły się też liczne zamówienia wynikające z konieczności dostosowania biurowców i infrastruktury do pracy zdalnej czy też hybrydowej. Wiele biur wymaga ogromnej ilości działań związanych z integracją realnej przestrzeni z profesjonalnymi narzędziami pracy zdalnej. W perspektywie kilku miesięcy zmniejszenie zapotrzebowania na pewne usługi w parkach biurowych jest jednak możliwe.

Popyt na usługi FM rośnie w parkach magazynowych

W I połowie 2020 r. wzrosło natomiast zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową, wynajęto niemal 2,43 mln mkw. To rekordowa ilość powierzchni, o 25% więcej, niż w tym samym okresie zeszłego roku (dane raport CBRE „Rynek powierzchni magazynowych w Polsce”). Tę przestrzeń trzeba przygotować do pracy i zagospodarować od strony usług FM.

Jednym z ważniejszych powodów zwiększenia zapotrzebowania jest fakt, że podczas pandemii duża część handlu przeniosła się do sieci – przy obecnym poziomie e-zakupów ich wartość na koniec roku może przekroczyć 15 mld euro*. Masowo powstają nowe sklepy internetowe – blisko 5,5 tys. w pierwszym półroczu*Polacy chętnie robią zakupy w internecie, ale żeby przesyłki docierały do nich szybko i sprawnie, potrzebne są inwestycje w parki magazynowo-logistyczne.

Nowe kompetencje FM

Firmy FM nie czekają z założonymi rękami na rozwój wypadków, ale aktywnie poszerzają swoje kompetencje dostosowując się do zmieniających się okoliczności. Jednym z przykładów podejmowania nowych zleceń przez firmy z branży FM jest realizowana przez SPIE Building Solutions budowa stacji uzdatniania wody dla nowego zespołu obiektów logistyczno-magazynowych pod Poznaniem.

– Park logistyczny będzie miał powierzchnię 250 tys. mkw. Taka powierzchnia wytworzy ogromne zapotrzebowanie na wodę, bo aż 15 m3 na godzinę. Dokładnie taką wydajność będzie też miał zastosowany przez nas system odżelaziania i odmanganiania  – mówiMaciej Mielęcki Kierownik Grupy Projektowej SPIE Building Solutions Sp. z o. o.  — Zmianowy tryb pracy sprawi, że zużycie wody nie będzie rozkładało się równomiernie w ciągu doby. Największego zapotrzebowania spodziewamy się w porze posiłków i pod koniec zmian pracy. To dodatkowo sprawia, że realizacja tej inwestycji jest trudna i wymaga zastosowania odpowiednio dużych parametrów stacji. Od wielu lat obsługujemy parki logistyczne od strony eksploatacyjnej, dostarczania mediów, ochrony. Teraz inwestor zaufał naszym kompetencjom w zakresie kompleksowego przygotowania stacji uzdatniania wody. Zlecenie tego typu prac firmie FM to ewenement na rynku. Mają do nas zaufanie, to procentuje, to otwiera nowe możliwości – dodaje ekspert.

Produkcja wody zdatnej do picia to skomplikowany proces

Aby woda ze studni wykonanej na terenie inwestycji osiągnęła parametry możliwe do wykorzystania, musi być poddawana procesom napowietrzającym. Przechodzi także przez sterowane automatycznie filtry wypełnione złożem katalitycznym. Dodatkowo, w zbiorniku magazynowym planuje się dozowanie podchlorynu sodu urządzeniem wyposażonym w pompę dozującą, sondę wtryskową, zasobnik na preparat chemiczny oraz wodomierz kontaktowy. Za zbiornikiem magazynowym zainstalowany zostanie 4-pompowy zestaw hydroforowy. Po procesie ochronnego oczyszczania na filtrach mechanicznych woda trafia na filtr multifunkcyjny (wymiany jonowej w mieszaninie kationitów). System multifunkcyjny zostanie wyposażony w zawór do proporcjonalnej regulacji twardości wody z możliwością blokady nastaw. W celu zagwarantowania jakości mikrobiologicznej wody, przewiduje się zamontowanie lampy UV. Nad całością pracy stacji czuwać będzie centralna rozdzielnica sterownicza – sterownik mikroprocesorowy zapewnia automatyczne działanie stacji w trakcie normalnej pracy oraz płukania filtrów.

– Wszystkie te procesy są konieczne, bo woda z odwiertu wykonanego w miejscu inwestycji (o głębokości 60 m) nie spełnia parametrów wymaganych do użytkowania socjalnego — mówi Maciej Mielęcki ze SPIE Building Solutions. — Charakteryzuje się ponadnormatywną ilością żelaza i wysokim poziomem manganu. Jest również twarda. W procesie jej uzdatniania współpracujemy z czterema wysokiej klasy laboratoriami badającymi jakość wody. Analiza wszystkich ekspertyz pozwoli na optymalne wyregulowanie stacji i produkcję wody na oczekiwanym poziomie jakości.

* prognozy organizacji eCommerce Europe i RetailX

148 Replies to “W perspektywie spadku zamówień z rynku biurowego firmy FM rozszerzają swoje kompetencje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.