Czy epidemia przyspieszy powstawanie inteligentnych miast przyszłości?

 1. Czym jest smart city – inteligentne miasto?
 2. Obszary i sektory, w których warto rozwijać ideę smart city.
 3. Przestrzenie, w których pandemia przyspieszyła rozwój inteligentnych miast.
 4. Na kim wzorować się po epidemii – dobre przykłady.
 5. Pierwsze projekty inteligentnych miast powstające w Polsce od kilku lat.

Grzegorz Pióro – Technical Development Manager, SPIE Building Solutions Sp. z o. o.

1. Czym jest smart city – inteligentne miasto?

Istnieje kilka koncepcji opisujących ideę smart city. Oto jedna z nich: inteligentne miasto oznacza zrównoważony rozwój obszarów zurbanizowanych przy poprawie atrakcyjności przestrzeni miejskiej i zachowaniu wysokiej jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Masowa urbanizacja powoduje, że miasta na całym świecie znalazły się w centrum wyzwań społecznych i środowiskowych. Żyje w nich już ok. 3,5 mld ludzi. Wg prognoz demograficznych do 2050 roku ta liczba ulegnie co najmniej podwojeniu, sięgając być może nawet 7,5 mld. To równowartość 75% globalnej populacji (Smart cities: shaping the society of 2030, UNESCO Publishing, 2019). Wyzwania związane z zapewnieniem mieszkańcom terenów zurbanizowanych komfortowych warunków życia będą rosnąć. Tymczasem, wg Światowej Organizacji Zdrowia, już teraz 92% miejskiej populacji nie ma dostępu do czystego powietrza.

Tak szybka urbanizacja wymaga dostosowania procesów zachodzących w tkance miejskiej, aby wraz z rozwojem miast zwiększał się komfort życia jego mieszkańców. Mam na myśli poprawę mobilności, innowacje cyfrowe, modernizacje obiektów i wdrażanie inteligentnych usług. Rozwijanie atrakcyjności ekonomicznej obszarów metropolitalnych nie powinno narażać zasobów naturalnych, dlatego należy dążyć do zmniejszania wpływu miast na środowisko. W poszukiwaniu innowacji trzeba założyć tworzenie zrównoważonego modelu urbanizacji i rozwoju regionalnego – dopiero to sprawi, że inteligentne miasta będą realną szansą na lepsze życie wspólnoty.

2. Obszary i sektory, w których warto rozwijać ideę smart city.

Budowa inteligentnego miasta to zespół różnorodnych działań możliwych do zastosowania w wielu obszarach. Warto wymienić przynajmniej kilka: inteligentne oświetlenie publiczne i drogowe, łączność i telekomunikacja, ochrona wideo, transport i mobilność, infrastruktura dla edukacji i opieki zdrowotnej, narzędzia dla usług publicznych, uzdatnianie wody i przetwarzanie odpadów, pomiar jakości powietrza.

Obszar działań należy do wielu sektorów – to władze samorządowe, opieka zdrowotna, edukacja, szkolenia i badania, budynki komercyjne i handel detaliczny, miejsca wypoczynku, kultura, sport, religia, konwencje, sieci komunikacyjne czy transport publiczny.

3. Przestrzenie, w których pandemia przyspieszyła rozwój inteligentnych miast.

Od marca w mediach pojawiają się zapowiedzi dotyczące rewolucji cyfrowej, którą inicjuje, przyspiesza, a czasem nawet wymusza epidemia. Podobny trend stał się udziałem idei smart city. Miasta na całym świecie doświadczyły kryzysu wywołanego przez pandemię. Wezwania do zachowania dystansu społecznego, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamykane urzędy, zawieszana komunikacja publiczna – to tylko niektóre z jego przejawów. Wprowadzone w życie rozwiązania ułatwiają funkcjonowanie mieszkańcom, w wielu przypadkach spełniając kryterium budowy inteligentnego miasta. Część z nich zapewne pozostanie z nami na dłużej, być może nawet na stałe. Przykładów jest wiele:

 • stałe spotkania live w mediach społecznościowych organizowane przez prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka i prezydenta Poznania – Jacka Jaśkowiaka,
 • e-urząd – sieci strukturalne umożliwiające podłączenie wielu komputerów, zwiększanie mocy i bezpieczeństwa serwerowni, 
 • przeprowadzenie sesji Rady Miasta w formie wideokonferencji połączonej z transmisją (Rada Miasta Szczecina),
 • CityBoxOffice – mobilny punkt obsługi poprzez wideokonferencje – Otwock,
 • urzędowe paczkomaty w kilku miastach czy zewnętrzne okienka z bezkontaktowymi dziennikami podawczymi,
 • wsparcie samorządów dla systemu edukacji – przekazywanie bezpłatnych komputerów dzieciom, zwiększanie przepustowości i mocy miejskich sieci internetowych,
 • monitoring wizyjny oraz drony do automatycznej detekcji skupisk ludzi i niezwłocznego powiadamiania odpowiednich służb – służące zachowaniu zdrowia mieszkańców i zwiększania ich bezpieczeństwa,
 • ozonowanie ulic i mebli miejskich (Warszawa, Łódź, Białystok, Wołomin, Stalowa Wola),
 • przekazanie każdemu mieszkańcowi wielorazowej maseczki ochronnej (Olsztyn, Racibórz, Kętrzyn, Skierniewice)
 • maseczkomaty instalowane w miejscach spotkań mieszkańców.

Technologie, których wdrażanie ciągnęło się latami, w wielu miastach zostały uruchomione w ciągu tygodni, a nawet dni. Znalazły się dodatkowe pieniądze na działania podnoszące poziom bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. I nie chodzi tu tylko o akcje prospołeczne, jak przeciwdziałanie gromadzeniu się mieszkańców czy rozdawanie środków ochronnych, ale również o stricte rozwojowe: uruchamianie usług, które pozwalają korzystać z urzędów i infrastruktury samorządowej w bezpieczny, zdalny sposób.

4. Na kim wzorować się po epidemii – dobre przykłady.

Ustanie pandemii prawdopodobnie osłabi tempo przekształcania miast w służące mieszkańcom inteligentne struktury. Samorządom może zabraknąć nie tylko środków, ale także pomysłów i determinacji. Dlatego warto wzorować się na miejscach, które mocno rozwinęły u siebie ideę smart city. Przykładem aktywnej budowy inteligentnego miasta jest holenderska Breda, której miejska infrastruktura zawiera sieć czujników, m.in. jakości powietrza i wody. Stały dostęp do danych pozwala na bieżąco kontrolować stan tych zasobów i już w zarodku zwalczać ewentualne zagrożenia. W Bredzie uruchomiono też pilotażowy projekt inteligentnego oświetlenia. Zbliżający się samochód powoduje automatyczne zwiększenie natężenie oświetlenia ulicznego, gdy ulica jest pusta, jego natężenie spada. Instalowane są kierunkowe oświetlacze LED nad przejściami dla pieszych, a żółte włączniki na słupach stosowane do zmiany cyklu świateł na zielone dla pieszych zastępowane są kamerami z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu. Dzięki temu eliminowana jest konieczność dotykania powierzchni włącznika przez wiele osób.

W planie jest instalacja czujników powiadamiających o konieczności konserwacji ulic. Wiele z tych działań zostało tam zrealizowanych dzięki technologii SPIE.

Tego rodzaju zmiany poprawiają jakość życia w miastach, zwiększając poczucie bezpieczeństwa i pozytywnie wpływając na zdrowie mieszkańców. Równie ważna jest ekonomia stosowanie automatycznych czujników, zaawansowanych kamer czy inteligentnego oświetlenia pozwala na stałe zmniejszanie wydatków publicznych.

Podobnie jest z budownictwem komercyjnym – w wielu krajach normą jest stosowanie założeń BIM (Building Information Modelling), czyli cyfrowego modelowania wszystkich instalacji. W Wielkiej Brytanii kryteria BIM musi spełniać każdy nowo projektowany budynek. Wykorzystanie tej technologii pozwala zmniejszyć koszty budowy i funkcjonowania obiektu, co przyczynia się do powstawania inteligentnych miast. BIM w coraz większym zakresie stosowana jest także w Polsce.

Firma SPIE Building Solutions także ma sporo doświadczeń w zakresie rozwiązań dla inteligentnych miast. Zrealizowany przez nas system zaopatrujący szpital Klinikum am Bruderwald w klimatyzację, ogrzewanie, energię elektryczną i parę zapewnia 50% energii elektrycznej i 54% ciepła pozyskiwanego na miejscu. Zmniejsza emisję CO2 o 7 000 ton rocznie. Dzięki takim parametrom budynek otrzymał w 2019 roku nagrodę obiektu roku przyznawaną przez niezależny niemiecki magazyn Energie & Management.

Inny przykład to energooszczędne oświetlenie uliczne we francuskim Tain l’Hermitage.

1226 lamp zastąpiliśmy oświetleniem LED. W pierwszym roku miasto poczyniło 72% oszczędności energii i odnotowało mniejsze o 160 kWh zużycie prądu.

W Polsce z sukcesem zakończyliśmy największy z dotychczas realizowanych projekt wymiany oświetlenia ulicznego w jednym pakiecie. W Sosnowcu miejsce 7694 wysłużonych opraw sodowych i rtęciowych zajęły lampy w technologii LED. Przed wymianą w skali roku Sosnowiec wydawał prawie 7 mln zł na oświetlenie uliczne. Po zamontowaniu lamp w technologii LED w budżecie gminy zostaje ok. 1,5 mln zł rocznie. Oprócz oszczędności wzrosło również bezpieczeństwo. Lampy LED gwarantują lepszą widoczność na drogach.

5. Pierwsze projekty inteligentnych miast powstające w Polsce od kilku lat.

Przeciętne polskie miasto nie zalicza się do europejskiej czołówki smart city. Nie oznacza to jednak, że nic się u nas nie dzieje – realizujemy coraz więcej ciekawych projektów. Oto przykłady:

 • Elektromobilność – coraz więcej samorządów kupuje pojazdy elektryczne służące do transportu publicznego czy wykonywania zadań lokalnych (Policja, Straż Miejska, służby sprzątające).
 • Jedna z naszych spółek – SPIE Elbud Gdańsk zrealizowała w Sosnowcu projekt wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe – inteligentne (7 tys. opraw). Zainstalowano tam także czujniki natężenia ruchu na wzór Bredy.  
 • Modernizację oświetlenia pozwalającą na mniejsze zużycie energii przeprowadziliśmy na stadionie – nomen omen – Energi w Gdańsku.  
 • W wielu miejscach instalujemy i nadzorujemy telewizję dozorową, zwiększającą bezpieczeństwo mieszkańców w parkach czy przestrzeniach publicznych.
 • Działamy także w kierunku poprawy efektywności transportu publicznego – w Grudziądzu uruchomiliśmy na pętlach stacje pantografowe do ładowania autobusów podczas dnia, a w zajezdni stacje mniejszej mocy do ładowania nocą. Eksploatacja autobusów elektrycznych pozwala zmniejszyć koszty i ograniczyć emisję zanieczyszczeń w przestrzeni publicznej.
 • W miastach pojawiają się systemy doświetlenia przejść dla pieszych oraz oprawy oświetlające same pasy. 

Wiele z tych projektów realizuje moja firma, która ma trzy główne kompetencje w zakresie budowy inteligentnych miast przyszłości: zintegrowane rozwiązania, które dotyczą wszystkich aspektów inteligentnego życia w mieście; zdolność reagowania na potrzeby szerokiej gamy klientów, od władz lokalnych po podmioty z sektora prywatnego; oraz wysoki poziom wiedzy technicznej i doświadczenie w tradycyjnych obszarach, które podlegają zmianom.

Polskie miasta nie staną się w pełni smart dzisiaj ani jutro. Problemem pozostanie pozyskiwanie środków. Optymizm budzi za to coraz powszechniejszy dostęp do technologii i pozytywne nastawienie samorządów. W czasach, gdy wielu z nas przełącza się na pracę zdalną, inwestycje w sieci 5G, Wi-Fi i światłowody są konieczne, aby stworzyć optymalną infrastrukturę cyfrową – to właśnie ona jest kamieniem węgielnym każdego inteligentnego miasta. Paradoksem jest, że aby móc to wyraźnie zobaczyć, potrzebowaliśmy tak potężnego kryzysu, jak pandemia COVID-19, która zmusiła miliony ludzi do pracy z domu. Oczekuje się, że systemy oparte na technologiach światłowodowych, powszechnie wprowadzane na rynek w Holandii, Francji i Niemczech, również w Polsce szybko rozwiną się w nadchodzących latach. Szczególne wymagania, takie jak miejskie systemy nadzoru wideo, również wpływają na rozwój tej i innych technologii wspierających szybką transmisję dużych ilości danych.

Zrównoważone, inteligentne planowanie urbanistyczne jest szybko rosnącym rynkiem z kilkoma bardzo silnymi czynnikami wzrostu. Do rozwijanej od wielu już lat e-mobilności, która jest szczególnie ważna we Francji, Niemczech, Szwajcarii i krajach Beneluksu, gdzie środki rządowe sprzyjają rozwojowi, podobnie zaczynają podchodzić inne kraje. W tym Polska.

Transmisja obecnych miast w smart city przyspiesza. Jest efektywna i korzystna dla mieszkańców. Ważne jest, aby w tym procesie działać w przemyślany i skoordynowany sposób, z wizją tego, co chcemy osiągnąć.

73 Replies to “Czy epidemia przyspieszy powstawanie inteligentnych miast przyszłości?

 1. I am also writing to make you know of the outstanding discovery my cousin’s princess encountered viewing your site. She discovered lots of pieces, most notably what it is like to have a great helping spirit to let many more completely learn certain multifaceted topics. You really exceeded her expected results. I appreciate you for delivering those valuable, dependable, informative and also easy guidance on that topic to Sandra.

 2. Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily wonderful possiblity to check tips from this site. It really is very awesome plus jam-packed with a great time for me and my office acquaintances to visit your blog no less than 3 times weekly to study the fresh stuff you will have. And definitely, I’m just actually satisfied considering the unbelievable solutions served by you. Some 4 ideas on this page are undoubtedly the very best I have had.

 3. Thanks a lot for providing individuals with remarkably brilliant possiblity to check tips from this blog. It can be very good and as well , stuffed with amusement for me and my office fellow workers to search your blog at a minimum three times a week to study the new things you have. And indeed, I’m also actually contented for the powerful tips you give. Selected 3 ideas in this posting are really the most impressive we’ve had.

 4. My spouse and i have been quite cheerful that Peter managed to round up his survey while using the ideas he came across through the web site. It is now and again perplexing to just possibly be releasing solutions which some people have been selling. Therefore we grasp we need the website owner to be grateful to for that. These illustrations you made, the straightforward site menu, the friendships your site make it easier to create – it’s got most impressive, and it’s assisting our son and us do think that content is fun, and that’s extraordinarily mandatory. Thank you for the whole thing!

 5. Thank you for your whole effort on this site. My niece really loves setting aside time for internet research and it’s really simple to grasp why. My spouse and i know all of the compelling manner you present sensible secrets through this blog and encourage contribution from other individuals on this matter then my girl is certainly learning so much. Take advantage of the rest of the year. You are always conducting a superb job.

 6. Thank you a lot for providing individuals with such a splendid possiblity to discover important secrets from this web site. It is usually very useful and also packed with a great time for me and my office friends to visit the blog not less than thrice per week to study the new guidance you will have. And of course, I am certainly contented with your incredible tricks served by you. Certain 3 areas on this page are basically the best we’ve had.

 7. Thanks a lot for giving everyone such a splendid possiblity to check tips from this site. It’s always very good and packed with a good time for me personally and my office co-workers to visit your site at the very least 3 times in one week to read the latest items you have got. And indeed, I am usually satisfied for the dazzling points you give. Selected 4 areas in this post are undoubtedly the simplest we have ever had.

 8. I must voice my respect for your kind-heartedness giving support to visitors who have the need for help with your niche. Your very own dedication to passing the solution all through has been astonishingly important and has in every case enabled employees much like me to realize their goals. Your interesting information implies a great deal a person like me and further more to my peers. Many thanks; from each one of us.

 9. I needed to send you the very small observation just to say thank you once again with your wonderful methods you’ve documented above. This is quite extremely open-handed of you to supply extensively what numerous people could possibly have offered for sale as an electronic book to help with making some cash for their own end, and in particular considering that you could have done it in the event you decided. The guidelines in addition served to be a good way to understand that other people have a similar dream much like my own to understand lots more concerning this matter. I am sure there are lots of more pleasurable sessions ahead for individuals who scan through your website.

 10. I want to voice my passion for your kindness supporting folks who really want assistance with your content. Your special dedication to getting the message throughout had been certainly advantageous and has encouraged guys and women just like me to attain their dreams. Your helpful advice means a great deal to me and far more to my office workers. Best wishes; from everyone of us.

 11. I wanted to jot down a note in order to thank you for all of the precious hints you are placing here. My extensive internet search has at the end been compensated with awesome content to talk about with my partners. I 'd assert that we website visitors actually are quite fortunate to live in a really good place with very many special professionals with great pointers. I feel very fortunate to have encountered the weblog and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thanks again for a lot of things.

 12. I precisely wished to appreciate you all over again. I’m not certain what I could possibly have sorted out without these tactics discussed by you relating to that topic. This was a real daunting matter for me personally, nevertheless considering the very well-written tactic you dealt with it forced me to cry over gladness. I am grateful for this information and even wish you really know what a powerful job that you are carrying out educating the rest with the aid of a web site. I know that you’ve never encountered any of us.

 13. My husband and i were quite happy that Edward managed to do his homework by way of the ideas he had from your very own weblog. It is now and again perplexing just to continually be offering ideas that other folks have been making money from. And we also know we have the website owner to give thanks to because of that. The specific explanations you made, the simple site menu, the relationships you can assist to foster – it’s got mostly exceptional, and it’s really assisting our son in addition to us recognize that the idea is awesome, which is truly serious. Many thanks for the whole lot!

 14. My husband and i have been absolutely happy when Louis could conclude his studies via the precious recommendations he had from your own blog. It is now and again perplexing just to find yourself giving freely ideas which usually some people could have been making money from. And now we grasp we have got the website owner to thank for that. The most important illustrations you made, the easy web site menu, the relationships you will help to foster – it is many sensational, and it is making our son and us do think that issue is brilliant, which is pretty serious. Thanks for the whole lot!

 15. I would like to get across my passion for your kind-heartedness supporting those individuals that actually need help with in this niche. Your special commitment to passing the message up and down ended up being exceedingly valuable and have all the time encouraged somebody just like me to get to their targets. The useful help and advice implies a great deal a person like me and somewhat more to my office workers. Best wishes; from everyone of us.

 16. I am also commenting to let you understand of the cool experience my wife’s child had reading the blog. She learned such a lot of details, not to mention what it is like to possess an incredible coaching spirit to have other people effortlessly know chosen impossible subject areas. You truly did more than readers’ desires. I appreciate you for presenting the beneficial, trustworthy, educational not to mention easy tips about that topic to Tanya.

 17. I’m writing to make you be aware of of the extraordinary encounter my child had checking your web page. She realized many details, which included what it is like to possess a great helping style to let many more completely know various tricky matters. You really surpassed our own expectations. Many thanks for supplying the productive, dependable, educational and as well as fun tips on the topic to Jane.

 18. I precisely desired to thank you very much again. I am not sure the things that I would have gone through without the type of smart ideas shared by you on such situation. It had been a real hard crisis for me personally, nevertheless noticing a expert fashion you handled that made me to cry over contentment. I’m grateful for the information and sincerely hope you recognize what a powerful job you’re accomplishing educating people today all through your blog post. Most probably you haven’t got to know all of us.

 19. I am commenting to let you know what a outstanding discovery my cousin’s girl obtained viewing your web site. She noticed too many issues, most notably what it’s like to possess an excellent helping nature to let other folks smoothly fully understand some impossible subject areas. You undoubtedly did more than our own expected results. Thanks for supplying such good, healthy, revealing not to mention cool tips about your topic to Gloria.

 20. I want to voice my passion for your kind-heartedness supporting those who require guidance on this question. Your very own dedication to getting the solution throughout turned out to be exceptionally beneficial and has frequently enabled girls much like me to reach their endeavors. The informative recommendations can mean a whole lot to me and substantially more to my peers. Thank you; from all of us.

 21. I’m just commenting to let you know of the extraordinary encounter my daughter had reading through your web page. She came to find a wide variety of details, which included what it is like to have an amazing coaching style to make folks without hassle comprehend specific advanced subject matter. You really surpassed our expected results. Thanks for rendering such warm and helpful, trusted, informative and in addition easy guidance on your topic to Kate.

 22. I as well as my pals happened to be checking out the nice information and facts on your web page and then quickly came up with an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those secrets. My young boys are already as a result very interested to read through all of them and have now seriously been making the most of these things. Appreciate your being well helpful and then for picking variety of impressive things millions of individuals are really eager to learn about. My sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

 23. I’m also writing to make you be aware of what a amazing discovery my wife’s girl gained browsing yuor web blog. She discovered a good number of details, not to mention what it’s like to have a very effective helping character to have others very easily grasp a variety of grueling issues. You truly did more than her expected results. Thank you for showing such powerful, safe, informative and in addition easy guidance on the topic to Julie.

 24. I enjoy you because of your entire hard work on this web page. My mom really likes making time for investigation and it is simple to grasp why. Almost all notice all of the compelling ways you produce simple guidelines on the website and even encourage contribution from some other people on that area of interest so our simple princess is in fact studying so much. Take pleasure in the rest of the year. Your performing a superb job.

 25. I together with my friends ended up looking at the best strategies found on your web site while instantly developed an awful suspicion I had not thanked the site owner for those secrets. Those men are already so thrilled to read them and have pretty much been enjoying those things. Many thanks for simply being well thoughtful as well as for using this sort of magnificent ideas millions of individuals are really wanting to be aware of. My honest regret for not saying thanks to earlier.

 26. I wish to express some thanks to you for rescuing me from this type of circumstance. After researching through the the web and coming across notions which are not pleasant, I was thinking my entire life was gone. Being alive devoid of the solutions to the problems you have resolved by way of this review is a critical case, and the ones that would have adversely affected my entire career if I hadn’t come across your web page. Your primary knowledge and kindness in touching a lot of stuff was valuable. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thank you so much for your high quality and result oriented guide. I won’t be reluctant to recommend your site to any person who needs and wants guidance on this topic.

 27. My husband and i ended up being quite fulfilled Louis could deal with his investigation because of the precious recommendations he grabbed when using the blog. It is now and again perplexing to simply happen to be offering secrets and techniques that many some people might have been selling. We really see we need you to be grateful to because of that. The entire illustrations you have made, the easy web site navigation, the friendships your site make it easier to foster – it is all terrific, and it is making our son and the family imagine that the content is exciting, and that’s highly indispensable. Thanks for the whole thing!

 28. I have to express my thanks to the writer just for bailing me out of such a matter. Right after surfing around through the search engines and meeting suggestions which are not pleasant, I was thinking my entire life was done. Being alive without the answers to the difficulties you’ve resolved by means of your main short article is a serious case, as well as the kind that would have negatively damaged my career if I hadn’t discovered your web blog. That training and kindness in handling all areas was precious. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a point like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thank you so much for the skilled and amazing help. I won’t think twice to suggest your site to anyone who desires guide on this topic.

 29. I together with my friends were taking note of the excellent tips located on the website while all of the sudden came up with a horrible feeling I never expressed respect to the site owner for those techniques. The guys appeared to be absolutely joyful to read them and have in fact been making the most of these things. Thanks for genuinely simply accommodating and for making a decision on some wonderful issues most people are really desirous to discover. My sincere regret for not saying thanks to you earlier.

 30. I and also my buddies happened to be examining the excellent tricks found on your web page while all of the sudden developed an awful suspicion I had not thanked you for those techniques. These young men are actually absolutely very interested to see all of them and now have very much been enjoying these things. Thank you for really being well thoughtful and for figuring out this form of exceptional guides millions of individuals are really desperate to understand about. Our own honest regret for not expressing appreciation to you earlier.

 31. I definitely wanted to construct a simple comment to express gratitude to you for all of the stunning advice you are placing on this site. My incredibly long internet lookup has finally been compensated with reliable knowledge to talk about with my neighbours. I would suppose that we site visitors are quite lucky to exist in a really good place with very many special people with very helpful advice. I feel quite blessed to have used your web page and look forward to many more entertaining minutes reading here. Thank you again for everything.

 32. I am also writing to let you be aware of what a extraordinary discovery my cousin’s princess encountered reading yuor web blog. She discovered a wide variety of pieces, with the inclusion of how it is like to possess an excellent giving mindset to have many people really easily fully grasp chosen advanced issues. You actually exceeded our expectations. I appreciate you for displaying those essential, dependable, educational and also unique tips about this topic to Gloria.

 33. Thanks for each of your efforts on this site. Debby enjoys making time for investigation and it’s really obvious why. A number of us notice all concerning the lively tactic you give reliable information through this web blog and improve participation from the others on that situation plus my princess is starting to learn a lot. Take pleasure in the rest of the year. Your doing a superb job.

 34. I’m also writing to let you understand what a beneficial encounter my daughter developed reading your webblog. She realized such a lot of pieces, not to mention what it’s like to have a wonderful teaching style to make the mediocre ones really easily master a number of problematic matters. You actually did more than visitors’ expected results. Many thanks for giving these great, trustworthy, edifying and in addition cool tips about this topic to Evelyn.

 35. I and also my buddies have already been digesting the great items found on the website and then quickly I had a horrible suspicion I never thanked the web blog owner for those strategies. My boys came as a consequence very interested to read all of them and have now pretty much been taking pleasure in them. We appreciate you turning out to be well accommodating and for selecting this form of great information most people are really desirous to know about. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 36. Thanks so much for giving everyone an extremely superb opportunity to read from here. It is usually very terrific and packed with amusement for me personally and my office friends to search your blog on the least thrice in one week to read through the latest tips you have. And lastly, I am also actually fascinated with all the exceptional tricks you give. Some 3 points in this article are honestly the simplest we’ve had.

 37. My husband and i felt absolutely joyous when Edward could deal with his basic research while using the ideas he discovered from your own web site. It is now and again perplexing to simply possibly be giving out tricks that people today might have been selling. Therefore we see we now have the writer to give thanks to for that. All of the explanations you made, the simple blog menu, the friendships you can make it possible to promote – it’s all overwhelming, and it is leading our son and our family consider that the article is enjoyable, which is incredibly vital. Many thanks for the whole thing!

 38. I wanted to create you that little bit of remark to be able to give thanks as before for the splendid information you’ve shared here. This has been quite surprisingly open-handed with people like you to give unhampered what exactly a few individuals could have offered for an e-book to get some bucks for themselves, most importantly considering the fact that you might well have tried it if you ever decided. The good ideas as well served as the good way to realize that most people have similar keenness much like my very own to know the truth a whole lot more in respect of this problem. I’m sure there are thousands of more enjoyable opportunities in the future for people who looked over your blog.

 39. I truly wanted to write down a small word to be able to say thanks to you for these splendid techniques you are writing at this site. My extended internet lookup has at the end been recognized with reasonable details to exchange with my two friends. I would assert that most of us website visitors are undeniably blessed to live in a good website with very many lovely individuals with beneficial methods. I feel very happy to have seen the webpage and look forward to plenty of more entertaining moments reading here. Thank you once again for everything.

 40. Needed to put you that little bit of note just to thank you the moment again just for the spectacular opinions you’ve discussed in this article. This has been quite unbelievably generous of you to allow easily just what numerous people would have offered for sale as an ebook to generate some cash for themselves, most notably seeing that you could have tried it in the event you considered necessary. These thoughts also acted as the easy way to fully grasp that many people have the same zeal the same as my very own to understand a whole lot more concerning this issue. I am certain there are some more enjoyable situations up front for those who go through your blog.

 41. I would like to express my appreciation to you for rescuing me from this condition. Right after browsing through the search engines and getting ways that were not productive, I was thinking my life was over. Living without the strategies to the difficulties you’ve sorted out as a result of your guideline is a critical case, as well as the ones which might have adversely damaged my career if I hadn’t come across your site. Your actual knowledge and kindness in taking care of all areas was important. I’m not sure what I would’ve done if I had not discovered such a thing like this. It’s possible to now relish my future. Thanks very much for the impressive and effective guide. I will not hesitate to suggest the blog to any person who would need care on this issue.

 42. I’m writing to let you be aware of of the wonderful discovery our child went through reading your webblog. She noticed some issues, with the inclusion of what it’s like to possess an ideal coaching mood to make certain people without difficulty completely grasp a variety of complex issues. You truly exceeded visitors’ desires. Thank you for delivering such essential, safe, edifying and fun guidance on the topic to Lizeth.

 43. I needed to create you the little bit of note to give thanks as before about the awesome thoughts you have shown on this page. It’s unbelievably generous with people like you to present openly all that numerous people would’ve distributed as an e book to make some cash on their own, principally considering the fact that you could have tried it in case you wanted. These principles as well worked to be the great way to fully grasp that someone else have a similar keenness just as mine to understand a lot more with regard to this matter. I am sure there are thousands of more fun instances ahead for people who examine your blog post.

 44. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily breathtaking possiblity to read from here. It can be so beneficial and also jam-packed with fun for me and my office co-workers to visit your website at the least 3 times per week to find out the fresh issues you will have. And lastly, we’re actually satisfied with all the exceptional creative ideas served by you. Selected 4 facts in this posting are truly the most beneficial we’ve had.

 45. I wanted to send you one little bit of word to help thank you very much the moment again for your personal extraordinary tips you’ve documented in this case. This has been quite seriously open-handed of people like you to give easily what exactly some people could have distributed as an e-book to end up making some bucks for their own end, most notably since you could have tried it if you considered necessary. The advice as well acted to provide a easy way to know that someone else have the same zeal really like mine to realize significantly more concerning this matter. I am certain there are millions of more pleasurable times up front for people who read through your website.

 46. I just wanted to write down a brief message to be able to express gratitude to you for all of the remarkable information you are giving out at this site. My particularly long internet search has finally been compensated with reputable facts to talk about with my guests. I 'd suppose that we site visitors actually are definitely blessed to be in a wonderful site with many outstanding people with beneficial guidelines. I feel truly grateful to have used your entire webpage and look forward to tons of more pleasurable moments reading here. Thanks a lot again for everything.

 47. I am only writing to let you understand of the notable encounter my wife’s daughter undergone going through your web site. She noticed so many things, with the inclusion of what it is like to have an ideal teaching mood to have most people without problems comprehend a variety of problematic issues. You really did more than our desires. Thank you for showing such necessary, safe, edifying not to mention unique tips on that topic to Julie.

 48. I simply had to thank you so much all over again. I’m not certain what I could possibly have made to happen in the absence of the pointers documented by you directly on such a topic. This has been a very depressing scenario in my circumstances, but noticing a new skilled tactic you handled it forced me to jump over delight. Extremely happier for your assistance and then hope you are aware of an amazing job that you’re providing training the rest by way of a site. Most likely you haven’t got to know any of us.

 49. A lot of thanks for all your valuable hard work on this web page. Kim really likes participating in internet research and it is easy to see why. Many of us know all relating to the powerful mode you convey good secrets via this blog and therefore foster participation from the others on the subject so our girl is in fact studying a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. Your conducting a wonderful job.

 50. I wanted to compose you this little bit of observation to help thank you yet again relating to the unique concepts you have discussed above. It is quite extremely open-handed with you to make without restraint all a lot of people could possibly have sold for an electronic book to help make some dough for their own end, primarily seeing that you could possibly have done it if you considered necessary. The guidelines additionally worked to provide a good way to be aware that the rest have a similar passion just like mine to know significantly more with regards to this condition. I’m certain there are some more pleasant occasions ahead for those who scan through your site.

 51. Thank you a lot for providing individuals with a very splendid opportunity to read from this web site. It’s usually very useful plus full of fun for me and my office peers to search your site not less than 3 times in a week to see the new secrets you have. Of course, I am also actually contented concerning the mind-blowing inspiring ideas you serve. Some 4 tips in this posting are indeed the most efficient I’ve had.

 52. Thanks for all of the work on this web site. My aunt enjoys going through investigations and it’s obvious why. Most people know all about the powerful way you convey useful tips by means of your website and welcome contribution from the others about this subject matter plus our favorite daughter is always understanding a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are always carrying out a good job.

 53. Thanks for each of your labor on this web site. Kate take interest in participating in investigation and it’s simple to grasp why. A number of us learn all of the compelling ways you render very useful guidance by means of your web site and in addition encourage response from other ones on the area of interest and our own simple princess is without a doubt discovering a whole lot. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying out a glorious job.

 54. I as well as my friends appeared to be following the great techniques on the blog and then quickly came up with a horrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for those strategies. Most of the young boys were for this reason joyful to learn them and have in fact been tapping into them. Thank you for being quite helpful as well as for figuring out this form of essential subject areas most people are really wanting to be aware of. My personal honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 55. I simply desired to appreciate you all over again. I’m not certain the things I might have done without the ideas contributed by you over this area. It was a real terrifying condition in my view, nevertheless discovering this skilled strategy you resolved it forced me to jump with happiness. I will be happier for the support and then believe you realize what a powerful job you have been undertaking training the mediocre ones using your web site. Most likely you haven’t met all of us.

 56. My wife and i were so excited when John managed to round up his researching through the precious recommendations he acquired through the web site. It is now and again perplexing to just always be releasing concepts which often the rest may have been making money from. Therefore we acknowledge we need you to appreciate for that. The most important illustrations you’ve made, the straightforward blog navigation, the friendships you can aid to engender – it’s everything superb, and it’s really aiding our son in addition to our family understand the content is pleasurable, which is truly serious. Thanks for the whole lot!

 57. A lot of thanks for your whole work on this web site. My niece really likes getting into investigations and it’s really easy to understand why. Many of us hear all about the compelling tactic you produce precious guides on this website and attract response from the others on the matter then my simple princess is becoming educated so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are conducting a powerful job.

 58. Thanks for your own work on this site. Ellie take interest in engaging in investigation and it is simple to grasp why. A lot of people learn all concerning the compelling medium you make great guidelines by means of your website and as well foster response from visitors on this issue plus our daughter is always becoming educated a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are always doing a first class job.

 59. My wife and i felt absolutely joyous when Raymond could finish up his survey through the entire precious recommendations he gained through your site. It’s not at all simplistic just to possibly be giving for free points that many people today may have been trying to sell. We remember we have got the website owner to appreciate because of that. All of the illustrations you’ve made, the straightforward web site navigation, the friendships you can give support to instill – it is mostly great, and it’s making our son in addition to us consider that the theme is fun, and that is very important. Thank you for everything!

 60. I enjoy you because of your own hard work on this web page. Ellie really loves working on investigations and it’s easy to understand why. Most people hear all of the compelling manner you produce very useful items through the website and as well foster response from other ones on this content so our daughter is in fact discovering a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been carrying out a splendid job.

 61. I precisely had to thank you so much once again. I am not sure the things that I could possibly have used without the type of ideas shown by you on this topic. It had been an absolute fearsome dilemma in my view, nevertheless spending time with the very skilled form you processed the issue took me to leap for contentment. Now i am happy for the work and thus hope that you find out what a powerful job your are carrying out educating people today all through your web site. Probably you’ve never come across any of us.

 62. I in addition to my pals were found to be analyzing the good techniques located on your web page and then before long I got a horrible feeling I never thanked the web site owner for those techniques. Most of the guys had been certainly glad to study them and now have certainly been tapping into those things. Appreciate your turning out to be really considerate as well as for obtaining this kind of magnificent guides millions of individuals are really desperate to know about. My personal sincere regret for not saying thanks to sooner.

 63. My husband and i ended up being comfortable that Louis managed to round up his investigation from the precious recommendations he made when using the web page. It is now and again perplexing just to be making a gift of guidance that a number of people could have been trying to sell. Therefore we take into account we need the blog owner to give thanks to for that. The specific explanations you made, the easy site menu, the relationships you help promote – it’s many wonderful, and it’s letting our son and the family reason why that subject matter is amusing, and that is pretty mandatory. Many thanks for the whole thing!

 64. I wish to get across my admiration for your generosity for women who require help on this important area of interest. Your special dedication to getting the solution along ended up being extraordinarily functional and have in every case enabled workers much like me to realize their targets. Your own warm and helpful facts means so much to me and even further to my peers. Regards; from each one of us.

 65. I enjoy you because of every one of your effort on this website. Kate really loves going through internet research and it is easy to understand why. We notice all of the compelling manner you create informative items via your web site and foster contribution from the others on that situation and our daughter has been learning so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been carrying out a good job.

 66. I not to mention my guys were found to be checking the best items on the website then at once came up with a terrible feeling I never expressed respect to the website owner for them. These men came warmed to read through them and now have simply been making the most of them. We appreciate you being considerably considerate and for having such smart issues most people are really desirous to be aware of. Our own honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 67. I precisely desired to say thanks again. I’m not certain the things I would have achieved without the type of hints provided by you about such theme. It actually was a scary situation for me personally, however , viewing this specialized mode you handled that forced me to weep with gladness. I am just thankful for your support and even sincerely hope you really know what a great job you are doing training most people through your webblog. Probably you haven’t encountered any of us.

 68. Thank you so much for providing individuals with a very splendid opportunity to discover important secrets from here. It’s usually so kind and packed with amusement for me personally and my office acquaintances to visit your site more than thrice in one week to read through the latest tips you will have. And of course, I’m also always amazed with your surprising thoughts you serve. Selected 3 tips in this article are absolutely the most impressive we have had.

 69. Thank you for your own labor on this web page. Debby delights in managing investigation and it’s really easy to see why. My spouse and i learn all about the lively manner you give invaluable guidance via your web site and as well as increase contribution from other people on this content then our favorite princess is now studying a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You are always doing a really good job.

 70. Thanks for all of the efforts on this web site. Debby delights in carrying out research and it’s easy to see why. I hear all regarding the powerful means you offer worthwhile things through the blog and as well strongly encourage response from other ones about this content plus our child is certainly studying a lot. Enjoy the rest of the year. You have been performing a useful job.

 71. I enjoy you because of each of your work on this blog. Betty loves making time for investigation and it’s easy to see why. Most of us learn all regarding the powerful means you give informative guidelines on your web site and therefore welcome contribution from others about this subject and our girl is really studying so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re performing a fabulous job.

 72. Thank you so much for giving everyone remarkably brilliant chance to read from this web site. It is usually very excellent and full of a great time for me and my office friends to search your blog the equivalent of three times weekly to study the latest issues you have got. And lastly, I am at all times pleased with your magnificent things you give. Selected two facts in this article are undeniably the best I have ever had.

 73. I truly wanted to write down a simple message so as to say thanks to you for some of the marvelous tricks you are giving out on this site. My considerable internet lookup has at the end of the day been rewarded with reasonable strategies to go over with my family members. I would believe that many of us readers actually are unquestionably blessed to be in a superb site with very many lovely professionals with good tips. I feel very much privileged to have seen your weblog and look forward to so many more exciting moments reading here. Thanks once more for everything.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.