Czas podsumowań, ale i nowe otwarcie – ANG Spółdzielnia obchodzi 10-lecie istnienia

  • Dokładnie dekadę temu na polskim rynku pojawiła się firma pośrednictwa finansowego, która w całości należy do współpracowników.
  • ANG Spółdzielnia udowodniła, że można osiągać sukces biznesowy stosując się do zasad etyki i odpowiedzialnej sprzedaży, czego dowodem jest prestiżowy certyfikat B Corp.
  • Po 10 latach Spółdzielnię czekają zmiany – zostanie przekształcona w pierwszą w Polsce spółkę pracowniczą, której większość udziałów należeć będzie do współpracowników.

We wrześniu 2010 r. Artur Nowak-Gocławski, Katarzyna Dmowska i Michał Kwasek, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia z pracy w branży finansowej, powołali do życia nietypową dla ówczesnej rzeczywistości firmę. ANG Spółdzielnia z założenia miała być alternatywą dla korporacji finansowych, która będzie łączyć ludzi z pasją, ceniących niezależność i prawo decydowania o losie reprezentowanej firmy, rozumiejących potrzebę zmian w branży i przywrócenia jej służebnej wobec społeczeństwa roli. Dziś organizacja liczy już blisko 900 ekspertów i nie zamierza na tym poprzestać.

10 lat temu nie mieliśmy nawet śmiałości marzyć, że stworzymy organizację zrzeszającą tak wielu wartościowych ludzi, którym będą przyświecały te same cele. Wśród wielu pożytków i radości jakie przynosi założenie firmy, nie ujmując możliwości służenia, robienia czegoś sensownego dla siebie, pożytecznego dla ludzi i świata, szczególne miejsce zajmuje radość z powstania społeczności, która tworzy firmę. To dzięki naszym współpracownikom, partnerom, a także klientom udało się osiągać nawet te najśmielsze plany. Najważniejszą, przyświecającą nam od samego początku ideą było wyeliminowanie nieuczciwej sprzedaży, walka z missellingiem, wypracowanie standardów etycznych. Po drodze udało nam się stworzyć unikalną tożsamość ANG Spółdzielni. Dzięki temu mamy siłę, by podejmować się kolejnych wyzwań, a tych przed nami naprawdę sporo – mówi Artur Nowak-Gocławski, współzałożyciel ANG Spółdzielni.

Równowaga w biznesie uhonorowana certyfikatem B Corp

Najważniejszym celem dotychczasowej strategii ANG Spółdzielni było zaangażowanie wszystkich interesariuszy do tworzenia wspólnej wartości, przy jednoczesnym rozwijaniu trwałego i zrównoważonego biznesu. W sposób zintegrowany – łącząc cele biznesowe i pozabiznesowe – strategia wyznaczyła działania w czterech głównych obszarach: efektywny biznes, kapitał ludzki, kapitał społeczny i środowisko. W czerwcu 2020 r. wysiłki te zostały dostrzeżone i docenione – ANG Spółdzielnia jako pierwsza i jedyna z branży finansowej w Polsce, dołączyła do prestiżowego grona firm z certyfikatem B Corp. Wyróżnienie przyznawane jest firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają pozytywny wpływ na otoczenie.

Jednym z naszych największych osiągnięć jest zachowanie zdrowego balansu między odpowiedzialnością społeczną a uzyskiwaniem dobrych wyników biznesowych. Wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych umiejscawiają nas w czołówce firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasi eksperci działają głównie dzięki rekomendacjom, dlatego tak bardzo dbamy o reputację ANG i nie tolerujemy nieodpowiedzialnej sprzedaży. Zgodnie z naszą misją, sprzedajemy klientom wyłącznie takie produkty, które rozumieją, których potrzebują, za godziwą cenę i na które ich stać. Jesteśmy dowodem na to, że takie podejście może skutkować sukcesem biznesowym – tłumaczy Katarzyna Dmowska, współzałożyciel ANG Spółdzielni.

Pierwsza spółka oddana w ręce współpracowników

W najbliższym czasie ANG czekają zmiany. Dalsza chęć rozwoju i podejmowania kolejnych wyzwań wpłynęły na decyzję o przekształceniu spółdzielni w spółkę pracowniczą. Za tym krokiem opowiedziało się 97% spółdzielców obecnych podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia. Aktualnie trwa rejestracja przekształconej firmy w sądzie rejestrowym. Nie będzie to jednak standardowa spółka – absolutnie unikalnym jest to, że większość akcji firmy pozostanie w rękach współpracowników.

ANG od początku wyróżniało nieszablonowe podejście do współpracowników. Cenimy ich niezależność, dlatego nie narzucamy im planów sprzedażowych, sami mogą także organizować swój czas pracy. Mamy do siebie zaufanie. Taka filozofia jest doceniana przez naszą kadrę. Pięciokrotnie byliśmy nagradzani tytułem Najlepszego Pracodawcy, a w ostatnim badaniu Kincentric Best Employer zaangażowanie naszych współpracowników oceniono aż na 93%. Jesteśmy organizacją, dla której poczucie podmiotowości jej członków jest niezwykle ważne, dlatego wypracowaliśmy rozwiązanie, które zapewni nam możliwość dalszego rozwoju bez utraty prawa głosu przez naszych współpracowników – dodaje Michał Kwasek, współzałożyciel ANG Spółdzielni.

Nienieodpowiedzialni – od idei do dużego przedsięwzięcia

Przez 10 lat ANG stało się organizacją, która nie tylko z powodzeniem realizuje cele biznesowe, ale podejmuje się także inicjatyw, które zmieniają oblicze branży. Jedną z nich jest projekt Nienieodpowiedzialni, który odwołuje się do zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i zaangażowania społecznego branży finansowej. W ramach inicjatywy zorganizowanych zostało już sześć konferencji, prowadzony jest również portal www.nienieodpowiedzialni.pl, a raz w roku wydawana jest gazeta podsumowującą działania w ramach projektu. Od 2018 roku, w ramach Nienieodpowiedzialnych wydawany jest cykl książkowy „Rozmowy o odpowiedzialności”.