Firmy z sektora finansowego zostały sygnatariuszami Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to projekt, zainicjowany przez instytucje finansowe, którego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Celem jest upowszechnienie m.in. najwyższych standardów etycznych w relacjach instytucji finansowych z klientami. Do grona Sygnatariuszy Deklaracji zaproszone są kolejne firmy, o ile przejdą audyt dotyczący m.in. zasad i reguł, konstrukcji oraz oferowania swojej oferty, a także przejrzystości komunikacji z klientami. Prawo do podpisania Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży i korzystania z tytułu Sygnatariusza, w wyniku pozytywnego przejścia audytu uzyskały ANG Spółdzielnia oraz Bank BNP Paribas należące do pomysłodawców projektu.

Badanie, w trakcie którego weryfikowano instytucje finansowe pod kątem wypełniania kryteriów Deklaracji, przeprowadzała firma audytorska KPMG. W trakcie audytu sprawdzano między innymi, czy organizacja posiada wewnętrzne regulacje określające zasady i sposobu prowadzenia analizy nowych produktów pod kątem prostoty, zrozumienia i użytkowania danego rozwiązania. Oceniano także, jaki jest udział nowych produktów, które powstały w ciągu ostatnich 12 miesięcy i zostały pod tym kątem zbadane. Sygnatariusze Deklaracji musieli również potwierdzić, że mają spisane wytyczne i zasady dotyczące prostoty komunikacji z klientami oraz regularnie analizują swoje dokumenty zewnętrzne pod względem jasności i zrozumienia ich przez klientów.

– Tytuł Sygnatariusza Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży to dla nas ważne zobowiązanie, które wyznacza kierunek ciągłego doskonalenia naszego sposobu działania, procesów i modelów obsługi. Cieszymy się z pozytywnego wyniku audytu, który obejmuje bardzo wiele aspektów sprzedaży. Jednocześnie jesteśmy świadomi wyzwań, które powstają wraz z każdym nowym produktem i każdą nową relacją. Klienci „audytują” nas tysiące razy każdego dnia, a nasze podejście oparte jest na wrażliwości i odpowiedzialności.. Z uważnością podchodzimy do spraw klientów, stale identyfikując to co wymaga poprawy i utrwalając to, co oceniane jest dobrze. – mówi Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

– Po wielu latach „wołania na puszczy” postępowej części branży finansowej o potrzebie etycznego, odpowiedzialnego działania wydaje mi się, że znaleźliśmy się w rzeczywistości, w której trudno lekceważyć służebną rolę branży finansowej. Los klientów, przedsiębiorców i świata w jego problemach społecznych, środowiskowych leży również w naszych rękach, rękach przedstawicieli instytucji finansowych, dla których odpowiedzialna sprzedaż powinna być tym co zajmuje naszą wyobraźnię najmocniej. Dlatego też Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży jest jedną z najważniejszych inicjatyw w branży finansowej mającą realną szansę na dalszą zmianę naszego sektora i budowanie tak potrzebnego do nas zaufania. Wierzę, że udział w tej inicjatywie będzie czymś niezwykle nobilitującym dla tych z nas, którzy odważą się zmierzyć się z ponad 100 wskaźnikową oceną naszych biznesowych zasad postępowania. Warto się zmieniać – mówi Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu, ANG Spółdzielnia.

Instytucje, które obecnie sygnowały deklarację, zbadały w ramach audytu swoje produkty i usługi dla klienta indywidualnego. Kontrola uwzględniała takie produkty finansowe jak: rachunek bieżący, produkty kredytowe – w tym kredyty i pożyczki konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, karty kredytowe. Ocenie podlegały także produkty ubezpieczeniowe oferowane łącznie z produktami bankowymi, produkty inwestycyjne (inwestycyjno-oszczędnościowe). Wszystkie łączy to, że są skierowane do osób indywidualnych.

Kiedy spojrzymy na treść Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, jej zapisy wydają się oczywiste. Dla obopólnego dobra należy zachowywać się przyzwoicie.  Rolą sektora finansowego jest zarabianie. Pogodzić wodę i ogień? Oczywiście jesteśmy od początku przekonani, że tak trzeba. Jako organizacja konsumencka jesteśmy gospodarzami tego unikalnego przedsięwzięcia. Konsumenci potrzebują banków i innych firm z tego segmentu rynku. Realizacja  codziennych, nawet drobnych kilkuzłotowych transakcji odbywa się z udziałem banków lub innych instytucji finansowych. Ale często przecież powierzamy im przyszłość całej rodziny, bo finansują jej długofalowe plany życiowe. Wiążą ją na lata i determinują wiele decyzji. Ta zależność powinna opierać się na zasadzie szanowania się stron. Wzajemne zaufanie, wysokie standardy w kontaktach konsument – przedsiębiorca na pewno w czekającej nas rzeczywistości „po pandemii” będą niezwykle ważne. Konsumenci będą potrzebowali wsparcia. Instytucje finansowe …rozwagi. Nie tylko chłodnego merkantylnego podejścia. Jestem przekonany, że Deklaracja w tym bardzo pomoże. Jeżeli część sektora przeszła już pozytywnie audyt, inne podmioty, mimo trudnej sytuacji związanej z zarazą, bo nazwijmy to może trochę archaicznie, ale chyba prawdziwie, chcą poddać się audytowi, to mimo wielu obaw, chcę myśleć pozytywnie. Wspólnie wypracowane standardy powinny być wytycznymi do działania biznesu i wzajemnych stosunków w niełatwych czasach, które nas czekają. To powinno przynieść dobre efekty dla wszystkich i pomóc nam przezwyciężyć liczne trudności, które na pewno się pojawią – stwierdził Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. 

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży wyznacza ramy odpowiedzialności wobec konsumenta, promuje działania wykraczające poza wymagania określone prawem i zachęca do ciągłego doskonalenia się w tym obszarze. W ten sposób branża finansowa może zwiększyć pozytywny wpływ na otoczenie oraz lepiej służyć społeczeństwu i gospodarce. Produkty i usługi finansowe są niezbędne każdemu człowiekowi. Dlatego tak ważne jest, by cały proces sprzedaży był przejrzysty, umożliwiał wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, uwzględniał potrzeby grup szczególnie wrażliwych. Instytucje finansowe powinny dbać o relacje także po zakupie. W interesie banków jest również edukacja społeczeństwa o finansach i produktach bankowych. Ważne jest też przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom i szybkie reagowanie w przypadku ich wykrycia.

Dodatkowo, 24 czerwca o godzinie 10:00 odbędzie się webinar, mający na celu zachęcenie innych przedstawicieli branży finansowej do dołączenia do sygnatariuszyDeklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Wydarzenie jest pod linkiem: app.evenea.pl

Więcej informacji na stronie: odpowiedzialnasprzedaz.pl