Wspólnoty mieszkaniowe zwlekają z przeglądem instalacji gazowych

  • Późna jesień i zima to czas zwiększonego obciążenia instalacji gazowych.
  • Liczba przeglądów takich instalacji jest teraz większa o 60% niż w innych miesiącach. Dotyczy to przede wszystkim wspólnot mieszkaniowych, które kontrole odkładają często na ostatnią chwilę.
  • Bardziej odpowiedzialnie do przeglądów i serwisu podchodzą firmy, które w swoich halach produkcyjnych korzystają z gazu w procesach produkcyjnych.

Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, ale zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe i budynki mieszkalne. Stopień gazyfikacji obszarów zabudowanych w Polsce wynosi obecnie ok. 75%.

Program gazyfikacji na lata 2018-2022 zakłada, że dostęp do gazu zyskają mieszkańcy 300 nowych gmin. Według Polskiej Spółki Gazownictwa w ramach programu powstanie prawie 4,8 tys. km gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, 500 km gazociągów wysokiego ciśnienia oraz 70 stacji LNG do zasilania sieci wyspowych. Obecnie w Polsce jest ponad 185 tys. km gazociągów, którymi przesyłane jest 11,40 mld m3 gazu rocznie.

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowych ściśle uzależnione jest od wykonywania regularnych przeglądów i podejmowania niezbędnych działań serwisowych.

– Zazwyczaj kontrole instalacji gazowych wykonywane są raz na rok. Dokonujemy przeglądów kotłów, przeglądów systemów detekcji oraz sprawdzenia szczelności instalacji gazowych wykorzystując specjalistyczny sprzęt. Takie urządzenia przeznaczone są do wykrywania i lokalizacji nieszczelności instalacji, butli gazowych, gazu ziemnego propan-butanu. Nieszczelność mierzona jest w jednostkach ppm czyli liczbie gramów substancji w 1000000 gramów lub mililitrów substancji (1 ppm = 1 mg/1 litr). Instalujemy też czujniki, które w przypadku wykrycia przekroczenia normy stężenia gazu w powietrzu automatycznie uruchamiają alarm dźwiękowy i wizualny, wysyłają też sygnał do służb pożarowych. Czujnik odcina automatycznie instalację elektryczną, a także cały budynek od dopływu gazu poprzez tzw. zawór główny MAG – mówi Rafał Baczyński Specjalista ds. Technicznych z firmy SPIE Building Solutions, która wykonuje kontrole i serwisuje instalacje gazowe w budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, a także dla wspólnot mieszkaniowych.

Wspólnoty mieszkaniowe w grudniu po południu

Wg eksperta SPIE wspólnoty mieszkaniowe bardzo często odkładają przeglądy na późną jesień czy nawet zimę. W tym czasie liczba przeglądów jest większa nawet o 60% w stosunku do innych okresów roku.

Takie planowanie przeglądów, a raczej brak dalekowzrocznego ich planowania przez niektóre instytucje, jest niekomfortowe zarówno dla nich samych jak i specjalistów dokonujących przeglądów. Kumulacja prac w tym okresie powoduje dłuższy czas oczekiwania na ekipę serwisową.

W rezultacie problemy mogą pojawiać się dodatkowo przez efekty wynikające z podjęcia prób napraw instalacji oraz urządzeń gazowych przez osoby, które nie są odpowiednio wyszkolone w tym zakresie. Wezwanie „złotej rączki” może być tańsze niż wyspecjalizowanej firmy, ale jakość takiej usługi jest trudna do przewidzenia, co niesie za sobą spore ryzyko.

W obiektach przemysłowych przez cały rok

Z większym wyprzedzeniem kontrole instalacji gazowych planuje się w obiektach przemysłowych, równomiernie rozkładając je w ciągu roku. Wynika to nie tylko z lepszego zarządzania, ale także faktu, że w przemyśle gaz potrzebny jest nie do ogrzewania, a do procesów produkcyjnych, a więc przez cały rok. W halach produkcyjnych kontrola jest bardziej skomplikowana i wymaga więcej czasu. Stacja redukcji gazu jest tam osobnym elementem niebędącym częścią budynku.

– Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych w budynkach obsługiwanych przez naszą firmę są realizowane wg harmonogramu przeglądów, który planowany jest na cały rok. Czynności serwisowe wykonywane są regularnie i nie ma możliwości pominięcia jakiejś kontroli. Wykonujemy niezbędne czynności okresowe, czyszczenia, pomiary i kontrole stacji redukcji gazu, przyłączy do budynku i odcinków od kotłowni do stacji gazowej. Sprawdzamy ew. rozszczelnienia i stan rurażu szukając ew. śladów korozji, które mogą pojawiać się szczególnie przy wyjściu przyłącza na zewnątrz budynku. Zdecydowanym ułatwieniem dla osób zarządzających obiektem jest to, że realizujemy kompleksowo wszystkie przeglądy instalacji gazowych, jakie są potrzebne w obiektach przemysłowych (kontrola kotła, detekcja, itp.) dzięki czemu nie trzeba zatrudniać kilku firm do poszczególnych zakresów – mówi Rafał Baczyński ze SPIE Building Solutions.

 Źródło: SPIE Building Solutions

212 Replies to “Wspólnoty mieszkaniowe zwlekają z przeglądem instalacji gazowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.